EFNA2AE05

Almenn efnafræði

 • Einingar5

Hefðbundin kennsla fer fram í kennslutímum, þar sem hvatt er til umræðu og fyrirspurna eftir því sem tilefni gefast til. Mikil áhersla er lögð á dæmareikning. Auk þessa eru verklegar æfingar í raungreinastofu. Í raungreinastofu er tölvubúnaður sem gerir nemendum…

 • Hefðbundin kennsla fer fram í kennslutímum, þar sem hvatt er til umræðu og fyrirspurna eftir því sem tilefni gefast til.
 • Mikil áhersla er lögð á dæmareikning.
 • Auk þessa eru verklegar æfingar í raungreinastofu.
 • Í raungreinastofu er tölvubúnaður sem gerir nemendum kleift að skrá niðurstöður og vinna verkefni úr tilrauninni.
 • Nemendum er ætlað að tileinka sér og öðlast skilning á efni kennslutexta og viðbótarefni sem fram kemur í kennslustundum.

Lokapróf, annarpróf, verklegar æfingar, heimadæmi.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Efnum og efnabreytingum.

 • Efnaformúlum og nafngiftum efna.

 • Tölu Avogadros, móli, atómmassa, mólmassa.

 • Efnahvörfum og efnajöfnum.

 • Eiginleikum vatnslausna.

 • Helstu flokkum efnahvarfa í vatnslausn.

 • Mólstyrk og hlutfallareikningum.

 • Gaslögmálunum og kjörgasjöfnunni.

 • Helstu umgengnisreglum og öryggisatriðum í tilraunastofu.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Gefa efnasamböndum nafn og rita formúlur þeirra.

 • Beita mólhugtakinu í dæmareikningi.

 • Skrifa og stilla efnajöfnur.

 • Leysa hlutfallareikning samkvæmt stilltum efnajöfnum.

 • Vinna að magnbundnum útreikningum.

 • Beita gaslögmálunum og kjörgasjöfnunni.

 • Framkvæma einfaldar verklegar æfingar í tilraunastofu.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Beita skipulegum aðferðum við úrlausn dæma.

 • Túlka orðadæmi, setja upp jöfnur og leysa þær með viðeigandi mælieiningum.

 • Beita gagnrýninni hugsun og sýna innsæi og útsjónarsemi við lausnir verkefna.

 • Skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær í rituðu máli.