EFNA3EJ05

Efnafræði, efnajafnvægi

 • Einingar5

Hefðbundin kennsla fer fram í kennslutímum, þar sem hvatt er til umræðu og fyrirspurna eftir því sem tilefni gefast til. Mikil áhersla er lögð á dæmareikning. Auk þessa eru verklegar æfingar í raungreinastofu. Í raungreinastofu er tölvubúnaður sem gerir nemendum…

 • Hefðbundin kennsla fer fram í kennslutímum, þar sem hvatt er til umræðu og fyrirspurna eftir því sem tilefni gefast til.
 • Mikil áhersla er lögð á dæmareikning. Auk þessa eru verklegar æfingar í raungreinastofu.
 • Í raungreinastofu er tölvubúnaður sem gerir nemendum kleift að hefja skýrslugerð og útreikninga jafnframt tilrauninni.
 • Lögð er áhersla á að nemendur noti tölvuforrit við úrvinnslu niðurstaðna.
 • Nemendum er ætlað að tileinka sér og öðlast skilning á efni kennslutexta og viðbótarefni sem fram kemur í kennslustundum.
 • Einnig eiga þeir að ná tökum á skýrslugerðarformi og tölfræðilegri úrvinnslu gagna í verklegum tilraunum.

Lokapróf, annarpróf, verklegar æfingar, heimadæmi.

EFNA2LT05.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Hraða og gangi efnahvarfa.

 • Efnajafnvægi, jafnvægislögmálinu og jafnvægisföstum.

 • Söltum í vatnslausn, leysni og leysnimargfeldi.

 • Jafnvægi í sýru-/basalaunum, sjálfsjónun vatns, jafnvægisfastanum Kv, pH.

 • Dúalausnum, títrun, jafngildispunkti, komplexjónum.

 • Óreiðu, öðru og þriðja lögmáli varmafræðinnar, sjálfgengum efnahvörfum, Gibbs frjálsorku.

 • Stillingu oxunar-afoxunarjafna.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Finna hraðafasta út frá mælingum.

 • Finna helmingunartíma hvarfa.

 • Álykta um hraðatakmarkandi skref í hvarfgangi út frá hraðalögmáli.

 • Ákvarða jafnvægisstöðu hvarfs.

 • Finna styrk efna við jafnvægi.

 • Skilja tengsl hraðafasta og jafnvægisfasta.

 • Geta notað lögmál le Châteliers.

 • Finna sýrustig (pH) lausna.

 • Geta teiknað og túlkað títrunarferil.

 • Velja litvísi fyrir títrun.

 • Beita nálgunum í reikningum.

 • Reikna óreiðu efnahvarfa og ákvarða hvort efnahvörf eru sjálfgeng.

 • Geta reiknað frjálsorku.

 • Framkvæma verklegar æfingar í tilraunastofu.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Beita skipulegum aðferðum við úrlausn dæma.

 • Túlka orðadæmi og klæða þau í stærðfræðilegan búning.

 • Setja upp jöfnur og leysa þær með viðeigandi mælieiningum.

 • Leggja mat á úrlausnir sínar og álykta um hvort þær standist.

 • Beita gagnrýninni hugsun og sýna innsæi og útsjónarsemi við lausnir verkefna.

 • Skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær í rituðu máli.

 • Standast þær kröfur sem gerðar eru til áframhaldandi náms í efnafræði á háskólastigi.

 • Meta mikilvægi efnafræði í raunvísindum.

 • Geta rökrætt og tekið afstöðu til álitamála í samfélaginu þar sem efnafræði kemur við sögu, svo sem mengunarmála, umhverfismála, heilbrigðismála o.s.frv.