EFNA3LT05

Efnafræði, lögun sameinda og tengi

 • Einingar5

Hefðbundin kennsla fer fram í kennslutímum, þar sem hvatt er til umræðu og fyrirspurna eftir því sem tilefni gefast til. Mikil áhersla er lögð á dæmareikning. Auk þessa eru verklegar æfingar í raungreinastofu. Í raungreinastofu er tölvubúnaður sem gerir nemendum…

 • Hefðbundin kennsla fer fram í kennslutímum, þar sem hvatt er til umræðu og fyrirspurna eftir því sem tilefni gefast til.
 • Mikil áhersla er lögð á dæmareikning.
 • Auk þessa eru verklegar æfingar í raungreinastofu.
 • Í raungreinastofu er tölvubúnaður sem gerir nemendum kleift að hefja skýrslugerð og útreikninga jafnframt tilrauninni.
 • Lögð er áhersla á að nemendur noti tölvuforrit við úrvinnslu niðurstaðna.
 • Nemendum er ætlað að tileinka sér og öðlast skilning á efni kennslutexta og viðbótarefni sem fram kemur í kennslustundum.
 • Einnig eiga þeir að ná tökum á skýrslugerðarformi og tölfræðilegri úrvinnslu gagna í verklegum tilraunum.

Lokapróf, annarpróf, verklegar æfingar, heimadæmi.

EFNA2AE05.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Skammtatölum, lögun og legu svigrúma, rafeindaskipan frumefna í grunnástandi.

 • Lotubundnum eiginleikum frumefna.

 • Lewis-myndum.

 • Lögun og skautun sameinda, VSEPR byggingum sameinda, svigrúmablöndun atómsvigrúma, sameindasvigrúmum (MO) tvíatóma sameinda.

 • Vökvum og föstum efnum: jónaefnum og málmum, veikum efnatengjum, hamskiptum.

 • Fasalínuritum.

 • Magnbundnum eiginleikum lausna.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Rita rafeindaskipan frumefna í grunnástandi.

 • Álykta um hlutfallslega stærð atóma og atómjóna.

 • Álykta um eiginleika frumefna út frá staðsetningu þeirra í lotukerfinu.

 • Rita Lewispunktaformúlur efna.

 • Reikna hvarfavarma út frá tengjaentalpíu.

 • Spá fyrir um lögun og skautun sameinda út frá VSEPR líkaninu og teikna þær í þrívídd.

 • Ákvarða svigrúmablöndun atóma í sameind.

 • Teikna MO myndir.

 • Útskýra eiginleika fastra efna og vökva út frá kröftum milli sameinda.

 • Túlka fasalínurit.

 • Framkvæma einfaldar verklegar æfingar í tilraunastofu.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Beita skipulegum aðferðum við úrlausn dæma.

 • Túlka orðadæmi og klæða þau í stærðfræðilegan búning.

 • Setja upp jöfnur og leysa þær með viðeigandi mælieiningum.

 • Leggja mat á úrlausnir sínar og álykta um hvort þær standist.

 • Beita gagnrýninni hugsun og sýn innsæi og útsjónarsemi við lausnir verkefna.

 • Skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær í rituðu máli.

 • Þróa skilning sinn á efnisheiminum.

 • Átta sig á hlutverki efnatengja í heiminum.

 • Víkka skilning sinn á því hvernig lögun efna hefur áhrif á efnahvörf og efniseiginleika.