ENSK2MV05

Málnotkun, bókmenntir og viðskipti

 • Einingar5

Áhersla er lögð á að byggja upp og auka við hagnýtan orðaforða.  Skáldsaga er lesin og lesnar eru smásögur sem unnið er með á fjölbreyttan hátt. Lögð er áhersla á að nemendur geti nýtt sköpunarkraft sinn og skrifa þeir eigin…

 • Áhersla er lögð á að byggja upp og auka við hagnýtan orðaforða
 • Skáldsaga er lesin og lesnar eru smásögur sem unnið er með á fjölbreyttan hátt.
 • Lögð er áhersla á að nemendur geti nýtt sköpunarkraft sinn og skrifa þeir eigin smásögu og semja og flytja kynningu. 
 • Námið er að hluta til unnið í para- og hópavinnu og lögð er áhersla á að nemendur taki þátt í samræðum, séu skapandi og gagnrýnir á eigin vinnu og vinnu annarra.
 • Ætlast er til þess að nemendur hafi öðlast hæfni B2 samkvæmt Evrópsku tungumálamöppunni. 

Námsmat er byggt á skriflegum og munnlegum einstaklings- og hópverkefnum sem unnin eru yfir önnina, ástundun, skyndiprófum og lokaprófi.

ENSK2OM05.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins. 

 • Hugtökum sem tengjast bókmenntum, skáldskap og málefnum líðandi stundar. 

 • Helstu hefðum um ritun og flutning ræða. 

 • Uppbyggingu smásagna.  

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Lesa margs konar gerðir texta og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga. 

 • Skilja mál sem talað er við mismunandi aðstæður. 

 • Taka virkan þátt í samræðum. 

 • Skrifa ýmiss konar texta. 

 • Fytja kynningu á skipulagðan hátt. 

 • Nýta sér hjálpargögn, svo sem stafrafrænar orðabækur, leiðréttingarforrit, tölvu- og upplýsingatækni eins og kostur er. 

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni.  

 • Tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt. 

 • Lesa á milli línanna, átta sig á dýpri merkingu í texta. 

 • Greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í smásögum og skáldsögu. 

 • Taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara gagnrökum. 

 • Eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og athugasemdum. 

 • Skrifa mismunandi tegundir texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig. 

 • Skrifa texta um efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín. 

 • Geta flutt vel uppbyggða kynningu, dregið fram aðalatriði og rökstutt mál sitt með dæmum og brugðist við fyrirspurnum.