ENSK2OM05

Orðaforði og málnotkun

 • Einingar5

Nemendur lesa almenna texta um margvísleg efni og orð og orðatiltæki eru skýrð á ensku og/eða þýdd á íslensku. Einnig eru kynnt hugtök sem tengjast verslun og viðskiptum. Verkefni eru unnin til að þjálfa nemendur í notkun á nýjum orðaforða…

 • Nemendur lesa almenna texta um margvísleg efni og orð og orðatiltæki eru skýrð á ensku og/eða þýdd á íslensku.
 • Einnig eru kynnt hugtök sem tengjast verslun og viðskiptum.
 • Verkefni eru unnin til að þjálfa nemendur í notkun á nýjum orðaforða sem kemur fyrir í lestextum.
 • Undirstöðuatriði enskrar málfræði, sérstaklega þau atriði sem reynast íslenskum nemendum erfið, eru rifjuð upp.
 • Enn fremur læra nemendur að skrifa vel skipulagðar efnisgreinar og ritgerðir.
 • Ein stutt skáldsaga lesin og verkefni unnin í tengslum við hana. 
 • Ætlast er til þess að nemendur hafi öðlast hæfni B2 samkvæmt Evrópsku tungumálamöppunni. 

Námsmat er byggt á vinnu nemenda yfir önnina, skyndiprófum og öðrum verkefnum, ásamt lokaprófi.

Grunnskólapróf.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins.  

 • Hugtökum er tengjast verslun og viðskiptum. 

 • Mannlífi, menningu og siðum í löndum þar sem tungumálið er talað.  

 • Helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls. 

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Að lesa margs konar texta og beita þeim lestraraðferðum sem eiga við.

 • Að skilja mál sem talað er við mismunandi aðstæður. 

 • Skrifa margs konar texta og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu. 

 • Að taka virkan þátt í samræðum og segja frá á skýran hátt með því að beita viðeigandi orðaforða og málvenjum.  

 • Að nýta sér hjálpargögn, svo sem orðabækur, leiðréttingarforrit, tölvu- og upplýsingatækni eins og kostur er. 

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni.  

   

 • Tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt.  

 • Lesa á milli línanna, átta sig á dýpri merkingu í texta. 

 • Eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og athugasemdum. 

 • Tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt og beita tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni við margs konar aðstæður. 

 • Skrifa læsilega texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín. 

 • Skrifa margs konar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig, til dæmis að skrifa vel uppbyggða ritgerð. 

 • Nýta upplýsingatækni til upplýsingaöflunar og þjálfunar í notkunar á tungumálinu. 

 • Vinna með öðrum og stunda samvinnunám. 

 • Beitt gagnrýnni hugsun, fært rök fyrir máli sínu, sýnt frumkvæði og unnið og miðlað þekkingu sinni á skapandi hátt.