FRAN1FA05

Byrjendaáfangi í frönsku

 • Einingar5

Nemendur eru þjálfaðir í að skilja einfalt talað mál, tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt. Einnig eru þeir þjálfaðir í að lesa einfalda texta. Nemendur eru æfðir í framburði með talæfingum og mikil áhersla er lögð á hlustunaræfingar…

 • Nemendur eru þjálfaðir í að skilja einfalt talað mál, tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt.
 • Einnig eru þeir þjálfaðir í að lesa einfalda texta.
 • Nemendur eru æfðir í framburði með talæfingum og mikil áhersla er lögð á hlustunaræfingar svo að smátt og smátt geti nemendur skilið venjulegt franskt tal- og ritmál og öðlist þá undirstöðu í frönsku að þeir geti fljótlega bjargað sér í frönskumælandi umhverfi.
 • Í áfanganum kynnast nemendur franskri menningu og samfélagi og eru þeir þjálfaðir í að nýta sér gagnlega hjálparmiðla á Netinu, svo sem orðabækur.
 • Áfanginn er á stigi A1 samkvæmt evrópska tungumálarammanum.

Nota skal fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Í lok áfangans er skriflegt próf úr efni áfangans sem gildir á móti vinnu og ástundun nemandans á önninni.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans.

 • Nokkrum grundvallarþáttum franska málkerfisins.

 • Menningu, helstu samskiptavenjum og siðum í frönskumælandi löndum, sér í lagi Frakklandi.

 • Uppbyggingu einfaldra texta.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt.

 • Lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða til að mæta markmiðum áfangans.

 • Taka þátt í einföldum samræðum um kunnugleg málefni.

 • Skrifa einfaldan texta um þekkt efni eða áhugasvið.

 • Beita helstu reglum um málnotkun í ræðu og riti.

 • Nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli.

 • Skilja meginatriði einfaldra texta.

 • Tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt um efni sem hann þekkir og eru úr hans umhverfi.

 • Takast á við aðstæður í einföldum samskiptum þar sem hann er aðstoðaður við að koma orðum að því sem hann vill segja.

 • Tileinka sér jákvætt viðhorf til námsins.

 • Geta metið eigið vinnuframlag og stöðu.