FRAN1FB05

Franska B

 • Einingar5

Nemendur fá aukna þjálfun í að skilja einfalt talað og ritað mál, tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt. Nemendur eru æfðir í framburði og tjáningu með talæfingum og mikil áhersla er lögð á hlustun svo að nemendur geti…

 • Nemendur fá aukna þjálfun í að skilja einfalt talað og ritað mál, tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt.
 • Nemendur eru æfðir í framburði og tjáningu með talæfingum og mikil áhersla er lögð á hlustun svo að nemendur geti skilið venjulegt franskt tal- og ritmál og öðlist þá undirstöðu í frönsku að þeir geti fljótlega bjargað sér í frönskumælandi umhverfi.
 • Í áfanganum kynnast nemendur franskri menningu og samfélagi betur og eru þeir þjálfaðir í að nýta sér gagnlega hjálparmiðla á Netinu, svo sem orðabækur.
 • Áfanginn er á stigi A1 samkvæmt evrópska tungumálarammanum.

Nota skal fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Í lok áfangans er skriflegt próf úr efni áfangans sem gildir á móti vinnu og ástundun nemandans á önninni.

FRAN1FA05.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta markmiðum áfangans.

 • Völdum grundvallarþáttum málkerfisins.

 • Menningu, samskiptavenjum og siðum frönskumælandi þjóða.

 • Ýmsum leiðbeiningum sem tengjast námsefni áfangans.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt.

 • Lesa og greina texta sem innihalda algengan orðaforða.

 • Taka þátt í einföldum samræðum og tjá sig um efni sem hann þekkir.

 • Geta tjáð sig á einfaldan hátt með því að beita orðaforða, málvenjum og framburði.

 • Skrifa stuttan, einfaldan texta um þekkt efni með viðeigandi málfari.

 • Fara eftir grundvallarreglum um ritað mál.

 • Geta notað upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálinu.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Lesa texta og greinar, ef fjallað er um efni sem er nemandanum kunnuglegt.

 • Skilja talað mál um kunnuglegt efni.

 • Tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt.

 • Skrifa samantekt á tilteknu efni eða skrifa um áhugamál og sitt nánasta umhverfi.

 • Takast á við ýmsar aðstæður í almennum samskiptum.

 • Geta metið eigið vinnuframlag og stöðu og samnemenda sinna.

 • Bera ábyrgð á eigin námi.