FRAN1FC05

Franska C

 • Einingar5

Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa þegar tileinkað sér. Haldið er áfram að þjálfa nemendur jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins í samræmi við evrópska tungumálarammann. Áhersla er lögð á að auka orðaforða og að vinna með…

 • Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa þegar tileinkað sér.
 • Haldið er áfram að þjálfa nemendur jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins í samræmi við evrópska tungumálarammann.
 • Áhersla er lögð á að auka orðaforða og að vinna með flóknari formgerð frönskunnar.
 • Nemendur kynnast einnig enn frekar menningu frönskumælandi landa.
 • Áhersla er lögð á að nemendur geti notað frönskukunnáttu sína við margvíslegar aðstæður daglegs lífs og að þeir geti aflað sér upplýsinga á sjálfstæðan hátt í gegnum helstu gagnaveitur.
 • Áfanginn er að litlu leyti á stigi A1 en að mestu leyti á stigi A2 samkvæmt evrópsku tungumálamöppunni.

Nota skal fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Í lok áfangans er skriflegt próf úr efni áfangans sem gildir á móti vinnu og ástundun nemandans á önninni.

FRAN1FB05.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans.

 • Helstu grundvallarþáttum í uppbyggingu franska málkerfisins.

 • Mannlífi, menningu og siðum í löndum þar sem franska er töluð sem móðurmál og þekki helstu samskiptavenjur.

 • Að greina og setja fram ýmsar almennar aðstæður í daglegu lífi, menningu og siðum.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Skilja talað mál um kunnugleg efni, fylgja almennum munnlegum fyrirmælum og greina aðalatriði þegar fjallað er um afmörkuð efni.

 • Lesa margskonar texta og vinna úr þeim á mismunandi hátt.

 • Taka þátt í og tjá sig í samræðum um fyrirfram ákveðið efni sem hann hefur þekkingu og áhuga á.

 • Skrifa samfelldan texta um efni sem hann þekkir.

 • Nota upplýsingatækni og önnur hjálpargögn.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Fjalla á nokkuð góðan hátt, munnlega og skriflega um efni sem hann þekkir.

 • Tjá sig nokkuð vel við ýmsar aðstæður í almennum samskiptum.

 • Tileinka sér aðalatriðin í frásögnum í fjöl- og myndmiðlum.

 • Geta metið eigið vinnuframlag og stöðu.

 • Fjalla um atburði, ímyndaða og raunverulega.

 • Unnið skapandi verkefni á sviðum sem hann þekkir vel til.

 • Vinna að ýmsum verkefnum í samstarfi við samnemendur sína.