HAGF1FJ03

Fjármálalæsi

 • Einingar3

Áfanginn er grunnáfangi í fjármálalæsi. Fjármálalæsi felst í að gera nemendum grein fyrir mikilvægi þess að vera upplýstir við ákvarðanatöku, t.d. mismunandi tegundir lára og mismunandi tegundir vaxta. Nemendur fá þjálfun í gagnrýninni hugsun í tengslum við málefni hagkerfisins.

Áfanginn er grunnáfangi í fjármálalæsi. Fjármálalæsi felst í að gera nemendum grein fyrir mikilvægi þess að vera upplýstir við ákvarðanatöku, t.d. mismunandi tegundir lára og mismunandi tegundir vaxta. Nemendur fá þjálfun í gagnrýninni hugsun í tengslum við málefni hagkerfisins.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Launum, launaútreikningum og ráðstöfunartekjum.

 • Heimilisbókhaldi.

 • Sköttum og stattaframtali.

 • Hlutverki lífeyrissjóða.

 • Peningum og greiðslukortum.

 • Erlendum gjaldmiðlum.

 • Vöxtum og vaxtaútreikningum.

 • Verðbólgu og verðtryggingu.

 • Sparnaði og mismunandi sparnaðarformum.

 • Lánum og helstu lánareikningum.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Lesa og skilja fréttir um efnahagsmál.

 • Safna upplýsingum og taka upplýstar ákvarðanir.

 • Umreikna milli gjaldmiðla.

 • Reikna einfalda launaútreikninga.

 • Reikna einföld jafnafborgunarlán.

 • Reikna og túlka hagstærðir eins og verðbólgu og vexti.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Taka þátt í umræðum um hagfræðileg málefni.

 • Geta tekið upplýstar ákvarðanir í eigin þágu.

 • Þekkja ólík lánaform.

 • Átta sig á hvernig hagkerfi starfar og helstu verkefnum sem aðilar hagkerfisins takast á við.

 • Vera læs á samfélagið.