HAGF1ÞF05

Þjóðhagfræði og fjármálalæsi

 • Einingar5

Áfanginn er grunnáfangi í hagfræði og fjármálalæsi. Nemendur fá innsýn í helstu hugtök þjóðhagfræðinnar eins og eftirspurn og framboð, hagvöxt, utanríkisviðskipti og önnur tengd málefni. Fjármálalæsi felst í að gera nemendum grein fyrir mikilvægi þess að vera upplýstir við ákvarðanatöku,…

 • Áfanginn er grunnáfangi í hagfræði og fjármálalæsi.
 • Nemendur fá innsýn í helstu hugtök þjóðhagfræðinnar eins og eftirspurn og framboð, hagvöxt, utanríkisviðskipti og önnur tengd málefni.
 • Fjármálalæsi felst í að gera nemendum grein fyrir mikilvægi þess að vera upplýstir við ákvarðanatöku, t.d. mismunandi tegundir lána og mismunandi tegundir vaxta.
 • Kennsla er í formi verkefnavinnu, umræðutíma og fyrirlestra.
 • Nemendur fá þjálfun í gagnrýnni hugsun í tengslum við málefni hagkerfisins. 

Námsmat áfangans er í formi verkefnavinnu og lokaprófs.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Helstu hugtökum hagfræðinnar. 

 • Mikilvægi utanríkisviðskipta fyrir hagkerfi eins og það íslenska. 

 • Gengi gjaldmiðla og áhrif gengis á viðskipti í víðum skilningi. 

 • Hvernig hlutverki hins opinbera er háttað. 

 • Líkönun og gröfum í hagfræði. 

 • Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. 

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Lesa og skilja fréttir um hagfræðileg málefni. 

 • Afla sér upplýsinga um hagfræðileg málefni. 

 • Reikna og túlka hagstærðir eins og verðbólgu, vexti, hagvöxt og fleira. 

 • Lesa upplýsingar úr hagfræðilegum framsetningum. 

 • Umreikna milli gjaldmiðla. 

 • Reikna einfalda launaútreikninga. 

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Taka þátt í umræðum um hagfræðileg málefni.

 • Tekið upplýstar ákvarðanir um eigin fjármál. 

 • Gera sér grein fyrir hvernig hagkerfi starfar og helstu verkefnum sem aðilar hagkerfisins takast á við. 

 • Vera læs á samfélagið og helstu stoðir hagkerfisins.