ÍSLE2RM06

Íslenska, ritun, málnotkun og tjáning

 • Einingar6

Í áfanganum er mikil áhersla lögð á lestur og tjáningu í ræðu og riti. Nemendur lesa tvær skáldsögur á önninni. Fjallað verður um sögu máls og menningar frá frumnorrænum tíma til okkar daga. Farið verður yfir sögu íslensks máls og…

 • Í áfanganum er mikil áhersla lögð á lestur og tjáningu í ræðu og riti.
 • Nemendur lesa tvær skáldsögur á önninni.
 • Fjallað verður um sögu máls og menningar frá frumnorrænum tíma til okkar daga.
 • Farið verður yfir sögu íslensks máls og skyldleika við önnur tungumál og helstu hljóð- og málbreytingar íslenskunnar skoðaðar.
 • Kennsla fer fram með fyrirlestrum, umræðum auk verkefnavinnu og ritunarverkefna.
 • Nemendur eru þjálfaðir í setningafræði þar sem þeir greina og glöggva sig á skiptingu texta í aðal- og aukasetningar sem og setningarhluta.
 • Kennd er meðferð og skráning heimilda, frágangur ritaðs máls og notkun hjálpargagna svo sem handbóka og orðabóka.
 • Mikil áhersla er lögð á tölvunotkun í vinnslu og skilum verkefna. 

Námsmat er byggt á vinnu nemenda yfir önnina, skyndiprófum, ritunarverkefnum, tjáningarverkefnum, stafsetningu og öðrum verkefnum sem og lokaprófi.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Helstu þáttum íslenskrar málsögu.

 • Helstu hugtökum setningafræði og reglum um greinarmerki.

 • Helstu grunnhugtökum í ritgerðasmíð.

 • Málfræðihugtökum og ritreglum sem nýtast í tal- og ritmáli.

 • Orðaforða sem nægir til að skilja íslenskt nútímamál í ræðu og riti.

 • Upplýsingatækni sem nýtist honum í ritun og notkun ýmissa hjálpargagna.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Nota upplýsingatækni markvisst við frágang ritsmíða.

 • Nýta málfræðihugtök og málfræðilegar upplýsingar til að efla eigin málfærni.

 • Skilja og nota algeng stílbrögð í tal- og ritmáli.

 • Flytja af öryggi ræður, endursagnir, lýsingar og kynningar á tileknum málefnum.

 • Nota bókmenntahugtök á ýmsa texta.

 • Réttritun eftir upplestri.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Vinna að skapandi verkefnum í tengslum við námsefnið og sýna tilbrigði í málnotkun.

 • Styrkja eigin málfærni og nám í erlendum tungumálum, til dæmis með því að nýta málfræðihugtök íslenskunnar.

 • Beita skýru, lýtalausu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti og geta nýtt það við hin ýmsu hjálpargögn á netinu og tölvuforrit.

 • Taka þátt í málefnalegum umræðum, byggja upp skýra röksemdafærslu, tjá afstöðu og efasemdir um efnið og komast að niðurstöðu.

 • Túlka texta þó merkingin liggi ekki á yfirborðinu.