ÍSLE3RR02

Ritun og ritgerðasmíð

 • Einingar2

Farið markvisst í hvernig vinna skal ritgerð út frá akademískum viðmiðum, þ.e. setja fram lykilspurningu og svara henni, skrifa góðar efnisgreinar, meta heimildir, skrá tilvísanir og tilvitnanir og setja fram heimildaskrá.

 • Farið markvisst í hvernig vinna skal ritgerð út frá akademískum viðmiðum, þ.e. setja fram lykilspurningu og svara henni, skrifa góðar efnisgreinar, meta heimildir, skrá tilvísanir og tilvitnanir og setja fram heimildaskrá.

Nemandi skal hafa lokið að lágmarki einum áfanga á 3. þrepi.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Byggingu málsgreina og efnisgreina.

 • Uppsetningu, byggingu og framsetningu ritsmíða því að skrifa í skrefum.

 • Hvernig færa á skipulega rök fyrir skoðun sinni.

 • Því ferli sem nauðsynlegt er til að koma hugmynd í form.

 • Heimildavinnu.

 • Gildi þess að tjá hugsanir sínar og viðhorf í rituðu máli.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Skrifa og byggja upp læsilegan texta á blæbrigðaríku máli og viðeigandi málsniði.

 • Nýta sér ábendingar varðandi eigin texta.

 • Mynda sér skoðun og tjá hana á gagnrýninn hátt með rökum.

 • Afmarka viðfangsefni.

 • Setja fram lykilspurningu.

 • Meta gildi og áreiðanleika heimilda og skrá þær.

 • Tengja tilvitnanir eigin umfjöllun og leggja út af þeim.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Skrifa fullunna ritgerð þar sem hann setur fram kenningu, dregur ályktun út frá heimildum og setur fram niðurstöður sínar.

 • Temja sér nákvæm og vönduð vinnubrögð við heimildavinnu.

 • Nýta sköpunarkraft sinn.

 • Skrifa af hugmyndaauðgi.

 • Nýta sér uppbyggilega endurgjöf.

 • Móta sér vandaðan persónulegan stíl.

 • Takast á við ritun hvers kyns texta.