ÍÞRÓ1ÍD01

Líkamsrækt og heilsa B

 • Einingar1

Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur fái sem fjölbreyttasta hreyfingu sem reynir hæfilega á hjarta- og æðakerfið, vöðvastyrkingu og viðhaldi liðleika. Lögð er áhersla á Interval þjálfun með æfingarkerfum eins og tabata, kross-fit og stöðvahring, sem henta vel…

 • Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur fái sem fjölbreyttasta hreyfingu sem reynir hæfilega á hjarta- og æðakerfið, vöðvastyrkingu og viðhaldi liðleika.
 • Lögð er áhersla á Interval þjálfun með æfingarkerfum eins og tabata, kross-fit og stöðvahring, sem henta vel aðstöðunni.
 • Einnig er unnið með knattleiki og almenna leiki.
 • Nemendur fá bóklega fræðslu um grunnþætti líkamlegrar heilsu. m.a. fá nemendur fræðslu og æfingu í skyndihjálp.
 • Áfram er unnið að „heilbrigðri sál í hraustum líkama“.

Námsmat er að mestu leyti byggt á ástundun og hæfni nemenda til að tileinka sér þekkingu og leikni ásamt líkamlegum mælingum sem eru í samræmi við það sem unnið er með hverju sinni.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Ræktun líkama og sálar.

 • Mikilvægi hreyfingar með tilliti til heilsueflingar og vellíðunar.

 • Gildi hreyfingar fyrir líffærakerfi líkamans.

 • Hvers virði hæfileg hreyfing er með tilliti til góðs lífsstíls til framtíðar.

 • Æskilegri næringu.

 • Framkvæmd líkamlegra (afkasta)mælinga – framkvæmd og úrvinnslu.

 • Til að útskýra niðurstöður mælinga og meta niðurstöðurnar.

 • Neikvæðum áhrifum vímuefnaneyslu á líkama og sál.

 • Grunnatriðum skyndihjálpar.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Vinna sjálfstæð verkefni í hópi.

 • Eiga samskipti við aðra nemendur.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Meta líkamlega, andlega og félagslega stöðu sína.

 • Stunda þolþjálfun og þekkja greinarmun á loftháðri- og loftfirrtri þoluppbyggingu.

 • Stunda styrktarþjálfun.

 • Nærast á heilbrigðan hátt – með vitneskju um skaðsemi of- og vanneyslu.

 • Forðast lífsstíl sem leitt getur til áunninna sjúkdóma – lífsstílssjúkdóma.

 • Framkvæma (afkasta)mælingar og skýra frá niðurstöðum (fyrir hópinn).

 • Forðast ávanabindandi eiturefni.

 • Bregðast við og taka frumkvæði ef viðkomandi er staðsettur þar sem þörf er á fyrstu hjálp.