JARÐ3LV05

Lofthjúpurinn og veðurfar

 • Einingar5

Framhaldsáfangi í jarðfræði þar sem lögð er áhersla á lofthjúp jarðar og þá flóknu ferla sem stjórna veðurfari og loftslagi á jörðinni. Áhersla er lögð á loftslagsbreytingar og áhrif mannsins á þær. Nemendur vinna verkefni, sjálfstætt og í hópum þar…

 • Framhaldsáfangi í jarðfræði þar sem lögð er áhersla á lofthjúp jarðar og þá flóknu ferla sem stjórna veðurfari og loftslagi á jörðinni.
 • Áhersla er lögð á loftslagsbreytingar og áhrif mannsins á þær.
 • Nemendur vinna verkefni, sjálfstætt og í hópum þar sem lögð eru fyrir jarðfræðileg gögn.
 • Unnið er með heimildir á neti, í tímaritum og bókum.
 • Niðurstöður úr verkefnavinnu eru kynntar í stuttum fyrirlestrum og skýrslum.

Lokapróf, hlutapróf, einstaklingsverkefni, paraverkefni, hópverkefni, fyrirlestrar, veggspjöld, myndbönd, ritgerðir, vettvangsferðir, verklegar æfingar.

JARÐ2AJ05.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Geislun sólar og rafsegulbylgjum í tengslum við hitastig.

 • Árstíðum.

 • Uppbyggingu og samsetningu lofthjúpsins.

 • Gróðurhúsaáhrifum.

 • Varmaflutningi í lofthjúpnum.

 • Myndun úrkomu.

 • Loft- og hafstraumakerfi jarðar.

 • Loftslagsbeltum jarðar.

 • Myndun og áhrifum veðurkerfa.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Skilja dægursveiflur í hita og vindstyrk á jörðinni.

 • Skilja áhrif afstöðu sólar og jarðar á árstíðir.

 • Skilja áhrif mannsins á hnattrænar loftslagsbreytingar.

 • Lesa í umhverfi sitt með tilliti til veðurfars og gróðurbelta.

 • Setja upp, lesa úr og túlka flókin gögn úr töflum og á myndrænu formi.

 • Nota gögn og heimildir í raunvísindum.

 • Setja fram og túlka kort og gröf.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Gera sér grein fyrir samhengi í náttúrunni út frá þeim ferlum sem stýra loftslagi á jörðinni.

 • Meta á gagnrýninn hátt og taka rökstuddar ákvarðanir er varða umgengni í náttúrunni í tengslum við mengun í lofthjúpi jarðar og hafinu.

 • Geta á sjálfstæðan hátt aflað sér upplýsinga um náttúruvísindalegt efni og metið það á gagnrýninn hátt.

 • Skilja upplýsingar um veðurfar og loftslag sem koma fram í fjölmiðlum og daglegri umfjöllun.

 • Meta áhrif mannsins á umhverfi sitt í hnattrænu samhengi.

 • Gera sér grein fyrir mun á skammtímabreytingum í veðurfari og langtímabreytingum í loftslagi.

 • Gera sér grein fyrir þeim breytingum sem orðið geta á loftslagi og þeim ógnum sem af þeim stafa.

 • Kunna skil á mismunandi loftslagsbelti á jörðinni.