LÍFF2AL05(01)

Almenn líffræði

 • Einingar5

Byrjunaráfangi í líffræði þar sem fjallað er um helstu viðfangsefni líffræðinnar, farið yfir grunnhugtök og líffræðilega ferla og fjölbreytileiki lífvera kynntur. Skoðað verður samspil milli lífvera og umhverfis. Helstu efnisþættir eru: líffræði sem fræðigrein og undirflokkar hennar, helstu sameiginleg einkenni…

 • Byrjunaráfangi í líffræði þar sem fjallað er um helstu viðfangsefni líffræðinnar, farið yfir grunnhugtök og líffræðilega ferla og fjölbreytileiki lífvera kynntur.
 • Skoðað verður samspil milli lífvera og umhverfis.
 • Helstu efnisþættir eru: líffræði sem fræðigrein og undirflokkar hennar, helstu sameiginleg einkenni lífvera, efni og helstu efnaferlar í lífverum, bygging og starfsemi fruma, fjölbreytileiki og flokkun lífvera, grundvallaratriði vistfræðinnar, æxlun lífvera, grundvallaratriði erfða og helstu kenningar um þróun.
 • Áfanginn er byggður upp á fyrirlestrum, verklegum æfingum og skýrsluskrifum, flutningi á nemendafyrirlestri og önnur tilfallandi verkefni, ýmist einstaklings- eða hópavinnu.

Verkefni, nemendafyrirlestur, skýrslur úr verklegum æfingum og hlutapróf. Áfanga lýkur með lokaprófi úr námsefni vetrarins.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • grunnhugtökum líffræðinnar og sérstöðu.

 • Almennum rannsóknaraðferðum greinarinnar.

 • Tengslum einstakrar náttúru- og raungreina við heilbrigði og velferð.

 • Órofa samspil náttúru, umhverfis, efnahags og samfélags.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Setja fram og túlka einfaldar myndir og gröf.

 • Vinna sjálfstætt við framkvæmd verklegra æfinga og geta útskýrt niðurstöður út frá fyrirmælum eða verkseðli.

 • Tengja á milli stærðfræði og raungreina til úrlausnar verkefna.

 • Velja og nýta sér heimildir við skriftir.

 • Tengja sjálfbærni við ferli í náttúrunni.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Leggja gróft mat á upplýsingar sem tengjast líffræðilegum viðfangsefnum í samfélaginu á gagnrýninn hátt.

 • Tengja undirstöðuþekkingu í líffræði við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar.

 • Afla sér frekari þekkingar á líffræðilegum viðfangsefnum.

 • Nota smásjá og víðsjá við skoðun lífvera.

 • Sýna sjálfstæði við að miðla niðurstöðum úr verklegum æfingum og geta útskýrt og dregið ályktun af niðurstöðunum.

 • Geta tengt saman efnisþætti við úrlausn viðfangsefna.

 • Beita skipulegum aðferðum og skráningu við úrlausnir verkefna.

 • Tengja þætti einstakra náttúru- og raungreina við daglegt líf, eigið heilbrigði og umhverfi.

 • Ræða og útskýra sjálfbærni á lýðræðislegan og fordómalausan hátt.