LÍFF2LE05

Lífeðlisfræði

 • Einingar5

Í áfanganum er fjallað um lífeðlisfræði mannslíkamans. Líffæri og líffærakerfi eru til umfjöllunar og starfsemi þeirra. Samanburður er gerður á starfsemi mannslíkamans og annarra spendýra. Farið er í vefjafræði, hjartað og æðakerfið, ónæmiskerfið, meltingarkerfið og öndun. Kennslan fer fram með…

 • Í áfanganum er fjallað um lífeðlisfræði mannslíkamans.
 • Líffæri og líffærakerfi eru til umfjöllunar og starfsemi þeirra.
 • Samanburður er gerður á starfsemi mannslíkamans og annarra spendýra.
 • Farið er í vefjafræði, hjartað og æðakerfið, ónæmiskerfið, meltingarkerfið og öndun.
 • Kennslan fer fram með innlögn í formi fyrirlestra og verkefnavinnu þar sem nemendur vinna sem einstaklingar eða í hópum.
 • Verklegar æfingar eru einnig hluti kennslunnar þar sem nemendur vinna saman í hópum.
 • Upplýsingaleit fer fram á netinu samhliða efni frá bókasafni.

Lokapróf og vinnueinkunn sem er samsett úr verkefnavinnu (einstaklings og hópa), verklegum æfingum og hlutaprófum.

LÍFF2AL05.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Tengslum og samspil líffærakerfa og lífeðlisfræði spendýra.

 • Sérhæfðum orðaforða lífeðlisfræðinnar á íslensku og erlendri tungu.

 • Þáttum er varða heilbrigði og velferð.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Lestri lífeðlisfræðilegra upplýsinga úr texta og myndum.

 • Að skilja samspil mismunandi líffærakerfa við stjórn líkamsstarfseminnar.

 • Koma frá sér niðurstöðum á vísindalegan hátt.

 • Meta áhrif lífshátta á heilbrigða þroskun og starfsemi líkamans.

 • Öflun frekari upplýsinga á sjálfstæðan hátt.

 • Beitingu ýmiss konar tækja og tóla við verklegar æfingar til að dýpka skilning sinn á námsefninu.