LÍFF3LE05(01)

Lífeðlisfræði II

 • Einingar5

Áfanginn fjallar um lífeðlisfræði mannslíkamans. Líffæri og líffærakerfi eru til umfjöllunar og starfsemi þeirra. Samanburður er gerður á starfsemi mannslíkamans og annarra spendýra. Farið verður í þveitikerfið, taugakerfið, skynjun, vöðva, bein, innkirtla og æxlun. Kennslan fer fram með innlögn í…

 • Áfanginn fjallar um lífeðlisfræði mannslíkamans.
 • Líffæri og líffærakerfi eru til umfjöllunar og starfsemi þeirra.
 • Samanburður er gerður á starfsemi mannslíkamans og annarra spendýra.
 • Farið verður í þveitikerfið, taugakerfið, skynjun, vöðva, bein, innkirtla og æxlun.
 • Kennslan fer fram með innlögn í formi fyrirlestra og verkefnavinnu þar sem nemendur vinna sem einstaklingar eða í hópum.
 • Verklegar æfingar eru einnig hluti kennslunnar þar sem nemendur vinna saman í hópum.
 • Upplýsingaleit fer fram á netinu samhliða efni frá bókasafi.

Lokapróf og vinnueinkunn sem er samsett úr verkefnavinnu (einstaklings og hópa), verklegum æfingum og hlutaprófum.

LÍFF2LE05.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Tengslum og samspil líffærakerfa og lífeðlisfræði spendýra.

 • Sérhæfðum orðaforða lífeðlisfræðinnar á íslensku og erlendri tungu.

 • Þáttum er varða heilbrigði og velferð.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Lestri lífeðlisfræðilegra upplýsinga úr texta og myndum.

 • Að skilja samspil mismunandi líffærakerfa við stjórn líkamsstarfseminnar.

 • Koma frá sér niðurstöðum á vísindalegan hátt.

 • Meta áhrif lífshátta á heilbrigða þroskun og starfsemi líkamans.

 • Öflun frekari upplýsinga á sjálfstæðan hátt.

 • Beitingu ýmiss konar tækja og tóla við verklegar æfingar til að dýpka skilning sinn á námsefninu.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Dýpka skilning sinn á lífeðlisfræðilegum viðfangsefnum.

 • Leggja gróft mat á lífeðlisfræðilegar upplýsingar á gagnrýninn hátt.

 • Tengja undirstöðuþekkingu í lífeðlisfræði við daglegt líf og sjá notagildi hennar.

 • Taka ábyrgð á eigin lífsháttum m.t.t. lífeðlisfræðilegra þátta.

 • Vinna saman í hópum og skila skýrslu.

 • Bera ábyrgð á eigin námi.

 • Afla sér frekari þekkingar á sviði lífeðlisfræðinnar.

 • Yfirfært skilning sinn og þekkingu á tengdar lífverur.

 • Skilja þróunarleg tengsl lífvera af sama meiði.

 • Taka upplýsta afstöðu til siðferðilegra álitamála og rökræða.

 • Taka þátt í upplýstri umræðu og rökstyðja afstöðu til málefna er snerta vísindi, tækni og samfélag.