LÍFS1NF01

Nýnemafræðsla og velferð

 • Einingar1

Nemandinn tekur þennan áfanga við upphaf sinnar framhaldsskólagöngu. Nemendur munu fá kynningu á ýmsu sem ætlað er að styðja við þá í leik og starfi, ásamt því að vekja þá til vitundar um mikilvægi hamingju og velfarnaðar í lífinu. Lífsleiknikennari,…

 • Nemandinn tekur þennan áfanga við upphaf sinnar framhaldsskólagöngu.
 • Nemendur munu fá kynningu á ýmsu sem ætlað er að styðja við þá í leik og starfi, ásamt því að vekja þá til vitundar um mikilvægi hamingju og velfarnaðar í lífinu.
 • Lífsleiknikennari, umsjónarkennarar og námsráðgjafar kenna tímana til skiptist en einnig koma nokkrir gestir í heimsókn.
 • Sameiginlegt markmið þeirra sem sjá um tímana er að efla vellíðan, velgengni og velferð nemandans.

Engin próf eru í áfanganum en ýmis verkefni eru unnin í tengslum við námsefnið. Mætingar og þátttaka nemenda í tímum segja til um hvort áfanginn sé staðinn eða fallinn. Mætingarskylda er í áfangann.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Mikilvægi velferðar og hamingju.

 • Gildi heilbrigðs líferni.

 • Gildum skólans; hæfni, ábyrgð, virðing, vellíðan.

 • Mikilvægi þess að leggja rækt við hugann.

 • Mikilvægi þess að hafa trú á eigin getu og setja sér markmið.

 • Styrkleikaþjálfun.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Tileinka sér jákvæða hugsun og vera meðvitaður um gildi jákvæðra tilfinninga.

 • Að nýta sér upplýsingar um forvarnir og heilsueflingu.

 • Að setja sér markmið sem einstaklingur.

 • Að sýna umburðarlyndi, samhygð og bera virðingu fyrir öðrum.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Bera ábyrgð á eigin velferð og farsæld – að blómstra.

 • Nýta styrkleika sína sem best.

 • Auka færni sína í mannlegum samskiptum.

 • Bera virðingu fyrir ólíkum skoðunum, tilfinningum og viðhorfum.

 • Bera virðingu fyrir sjálfum sér og tilfinningum sínum.

 • Rækta sjálfan sig t.d. með því að tileinka sér núvitund og hugleiðslu.