LÖGF3GB02

Verslunarréttur

 • Einingar2

Þessi áfangi er framhald af LÖGF2GA03 og áfram verður fjallað um þær réttarreglur sem gilda í verslun og viðskiptum. Kröfuréttur verðru til umfjöllunar, þar með talið reglur sem gilda um viðskiptabréf, veðsetningar og vanskil. Fjallað verður um félagaform í atvinnurekstri,…

Þessi áfangi er framhald af LÖGF2GA03 og áfram verður fjallað um þær réttarreglur sem gilda í verslun og viðskiptum. Kröfuréttur verðru til umfjöllunar, þar með talið reglur sem gilda um viðskiptabréf, veðsetningar og vanskil. Fjallað verður um félagaform í atvinnurekstri, sér í lagi hlutafélög og einkahlutafélög. Skattar á atvinnurekstur verða teknir fyrir, fjallað um aðila vinnumarkaðarins, réttindi þeirra og skyldur og um lífeyrissjóði. Þá er fjallað um reglur skaðabótarréttarins og vátryggingar í atvinnurekstri.

LÖGF2GA03.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Helstu undirstöðuatriðum kröfuréttar og viðskiptabréfareglum.

 • Grundvallaratriðum er varða veðrétt, vexti og verðtryggingu.

   

 • Afleiðingum vanskila.

 • Ólíkum félagaformum og helstu reglum sem gilda um hlutafélög og einkahlutafélög.

 • Þekkja helstu skatta sem lagðir eru á atvinnurekstur.

 • Vinnumarkaðnum, gildi kjarasamninga og starfsemi stéttafélaga og félaga vinnuveitenda.

 • Réttindum og skyldum aðila vinnumarkaðarins.

 • Þeim skaðabótareglum sem huga þarf að í atvinnurekstri.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Beita ýmsum lykilhugtökum lögfræðinnar, sér í lagi er varða verslun og viðskipti.

 • Skilja meginreglur samningaréttarins, þar með talið hæfi til samningsgerðar.

 • Átta sig á mögulegum anmörkum samninga sem geta valdið því að þeir verði ógildir.

 • Skilja þær meginreglur sem gilda um skuldabréf og ábyrgðir.

 • Átta sig á þeim meginreglum er gilda um vanskil, vexti og verðtryggingu.

 • Þekkja þær meginrelgur er gilda um bókhald félaga.

 • Standa að réttum skattskilum lögaðila.

 • Skilja þær meginreglur sem gilda á vinnumarkaði, um vinnutíma, yfirvinnu, orlof o.s.frv.

 • Skilja inntak vinnuveitendaábyrgðar og annarra skaðabótareglna.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Útbúa einfalda samninga og meta hæfi manna til samningagerðar.

 • Semja umboðsskjöl.

 • Útbúa samningsskilmála.

 • Standa að innheimtu krafna.

 • Stofna hlutafélag eða einkahlutafélag og halda aðalfund, hluthafafund og stjórnarfund í slíku félagi.

 • Fylgja ákvæðum kjarasamnings.

 • Standa að ráðningu starfsmanns og uppsögn.

 • Forðast mögulegt tjón á vinnustað sem valdið getur skaðabótaábyrgð vinnuveitanda.