MARK2GB03

Markaðsfræði verslana

 • Einingar3

Byrjað er á því að skoða sérstaklega markaðssetningu þjónustu. Einnig verður farið í kynningarmál og skoðaðar helstu aðferðir við að koma vörum á framfæri með fjölbreyttum aðferðum, bæði fjölkynningar og bein markaðssetning. Skoðaðar verða helstu dreifileiðir fyrirtækja og hvernig fyrirtæki…

Byrjað er á því að skoða sérstaklega markaðssetningu þjónustu. Einnig verður farið í kynningarmál og skoðaðar helstu aðferðir við að koma vörum á framfæri með fjölbreyttum aðferðum, bæði fjölkynningar og bein markaðssetning. Skoðaðar verða helstu dreifileiðir fyrirtækja og hvernig fyrirtæki koma vörum sínum á markað. Sérstaklega er farið i stafræna markaðssetningu, mikilvægi og framkvæmd hennar.

MARK1GA03.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Helstu leiðum við markaðssetningu þjónustu.

 • Helstu kynningarleiðum og mikilvægi kynningarmála.

 • Stjórnun dreifileiða.

 • Mikilvægi og helstu leiðum í stafrænni markaðssetningu.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Beita grunnhugtökum markaðsfræðinnar við verkefnavinnu.

 • Koma þekkingu sinni varðandi markaðstengd viðfangsefni á framfæri.

 • Geta leyst raunhæf verkefni (case) í markaðsfræði.

 • Finna út hagkvæmustu dreifileiðir.

 • Vinna með stafræna markaðssetningu.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Beita hugtökum markaðsfræðinnar í starfi.

 • Meta siðferðileg álitamál sem varða markaðssetningu.

 • Heimfæra hugmyndir markaðsfræðinnar á eigið líf.

 • Nýta sér hæfni sína til frekara náms í markaðsfræði.

 • Nýta hæfni sína til starfa við einföld markaðsmál.

 • Geta markhópagreiningu fyrir einstakar vörur.

 • Miðla vitneskju sinni um markaðsmál til annarra.

 • Nýta kunnáttu til stafrænnar markaðssetningar.