SAGA3MH05

Mannkynssaga frá 1918

 • Einingar5

Viðfangsefni áfangans er mannkyns- og Íslandssaga frá lokum fyrri heimsstyrjaldar. Áhersluþættir eru staða Íslands í alþjóðasamfélaginu, kynþáttafordómar og jafnrétti, þjóðríkið, milliríkjasamtök og yfirþjóðlegar stofnanir, alþjóðleg samvinna, jöfn og misjöfn skipting lífsgæða, kosningar og kosningafyrirkomulag, stríð, byltingar og þjóðernishreinsanir. Mikil áhersla…

 • Viðfangsefni áfangans er mannkyns- og Íslandssaga frá lokum fyrri heimsstyrjaldar.
 • Áhersluþættir eru staða Íslands í alþjóðasamfélaginu, kynþáttafordómar og jafnrétti, þjóðríkið, milliríkjasamtök og yfirþjóðlegar stofnanir, alþjóðleg samvinna, jöfn og misjöfn skipting lífsgæða, kosningar og kosningafyrirkomulag, stríð, byltingar og þjóðernishreinsanir.
 • Mikil áhersla er lögð á virkni nemenda og fjölbreytni í gagnanotkun og framsetningu.
 • Verkefni áfangans felast í rituðu máli, heimildaritgerð og skriflegum verkefnum þar sem tekin er sjálfstæð afstaða til fyrirliggjandi námsefnis, hóp- og paraframsöguverkefnum, og margmiðlunarverkefnum, s.s gerð stuttmyndar, heimasíðu eða hlaðvarps.
 • Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og skapandi hugsun.  

Saga2MS05.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til frekara náms í greininni.

 • Nauðsyn faglegrar og fræðilegrar umræðu í námi og starfi.

 • Þeim hugmyndum sem mótað hafa viðhorf fólks til jafnréttis, lýðræðis og mannréttinda.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Greina fjölbreytt orsakasamhengi.

 • Taka virkan þátt í samfélagslegri umræðu.

 • Skipuleggja tíma sinn á raunhæfan hátt.

 • Vinna sjálfstætt við skapandi rannsóknarvinnu.

 • Skrifa fræðilegan texta.

 • Beita upplýsingatækni við þekkingarleit.

 • Beita öguðum, faglegum og siðferðilega réttmætum vinnubrögðum.

 • Beita gagnrýnni hugsun.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Meta heimildir og rannsóknagögn á gagnrýninn hátt og setja fram rökstuddar tilgátur um viðfangsefni. 

 • Setja fram nákvæmar röksemdir fyrir skoðunum sínum.

 • Beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám.

 • Nálgast verkefni á faglegan og sjálfstæðan hátt.

 • Beita því verklagi sem hæfir rannsókn eða lausn verkefna og álitaefna hverju sinni.

 • Setja fram rökstuddar hugmyndir um viðfangsefni greinar.

 • Móta og skilgreina fagleg viðhorf sín til viðfangsefna viðkomandi greinar.

 • Hefja háskólanám í félags-, mann- og hugvísindum.