SÁLF1SD03

Sálfræði daglegs lífs

 • Einingar3

Í áfanganum er sálfræðin kynnt sem fræðigrein og farið í valdar stefnur og kenningar. Nemendur fá innsýn í fjölbreytileika sálfræðinnar og kynnast helstu starfssviðum sálfræðinga. Fjallað verður almennt um geðheilbrigði út frá sálfræðilegum kenningum, hvað einkennir góða heilsu og algengustu…

Í áfanganum er sálfræðin kynnt sem fræðigrein og farið í valdar stefnur og kenningar. Nemendur fá innsýn í fjölbreytileika sálfræðinnar og kynnast helstu starfssviðum sálfræðinga. Fjallað verður almennt um geðheilbrigði út frá sálfræðilegum kenningum, hvað einkennir góða heilsu og algengustu geð- og persónuleikaraskanir og meðferðarúrræði við þeim. Nemendur kynnast jákvæðri sálfræði sem fræðigrein, helstu hugtökum og viðfangsefnum og hvernig þeir geta nýtt aðferðir hennar í daglegu lífi.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Völdum stefnum og kenningum í sálfræði.

 • Hversu fjölbreytt fræðigreinin sálfræði er, helstu undirgreinum hennar og starfssviðum sálfræðinga.

 • Hvað felst í hugtakinu geðheilbrigði og hvaða leiðir eru til að bæta það.

 • Helstu geð- og persónuleikaröskunum, orsökum þeirra og meðferðum.

 • Helstu hugtökum og viðfangsefnum jákvæðrar sálfræði.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Lesa í og skilja umfjöllun um helstu viðfangsefni sálfræðinnar.

 • Skoða sína eigin hegðun og hegðun annarra út frá grundvallarhugmyndum sálfræðinnar.

 • Beita þeim leiðum sem stuðla að andlegu heilbrigði og fjallað er um í áfanganum.

 • Beita upplýsingatækni við þekkingarleit.

 • Beita gagnrýninni hugsun.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Geta með einföldum hætti yfirfært sálfræðilega þekkingu á eigin sjálfsmynd.

 • Tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti.

 • Afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér.

 • Beita þekkingu sinni til að efla og verja eigin geðheilsu.

 • Þekkja eigin styrkleika og setja sér raunhæf markmið.