SPÆN1SA05

Byrjendaáfangi í spænsku

 • Einingar5

Nemendur notast við námsbækur, gera hlustunar- og munnlegar æfingar. Nemendur vinna ýmis verkefni (munnleg, hlustunar og skrifleg) með og án hjálpar upplýsingartækni. Verkefnin eru ýmist einstaklings- eða hópverkefni. Lögð er áhersla á frumkvæði nemenda og að þeir fylgist með eigin…

 • Nemendur notast við námsbækur, gera hlustunar- og munnlegar æfingar.
 • Nemendur vinna ýmis verkefni (munnleg, hlustunar og skrifleg) með og án hjálpar upplýsingartækni.
 • Verkefnin eru ýmist einstaklings- eða hópverkefni.
 • Lögð er áhersla á frumkvæði nemenda og að þeir fylgist með eigin stöðu í náminu og framförum sínum reglulega.
 • Áfanginn er á hæfniþrepi A1 samkvæmt evrópska tungumálarammanum. 

Í lok áfangans er skriflegt og munnlegt próf sem gildir á móti ýmis konar vinnu, verkefnum (skriflegum, munnlegum og hlustun) og ástundun nemandans á önninni.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Almennum orðaforða í samræmi við hæfniviðmið áfangans.

 • Nokkrum helstu grundvallarþáttum málkerfisins.

 • Menningu, samskiptavenjum og siðum í spænskumælandi löndum.

 • Uppbyggingu einfaldra texta.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt.

 • Lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða.

 • Taka þátt í einföldum samræðum.

 • Skrifa einfaldan texta um þekkt efni eða áhugasvið.

 • Beita helstu reglum um málnotkun í ræðu og riti.

 • Nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Gefa og skilja einfaldar upplýsingar í rituðu og mæltu máli.

 • Skilja meginatriði einfaldra texta.

 • Tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt um efni sem hann þekkir.

 • Takast á við einfaldar aðstæður í almennum samskiptum.

 • Tileinka sér jákvætt viðhorf til námsins.

 • Geta metið eigið vinnuframlag og stöðu.

 • Geta nýtt upplýsingatækni við námið.

 • Geta tekið ábyrgð á eigin námi.