SPÆN1SB05

Spænska B

 • Einingar5

Byggt er á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa aflað sér. Nemendur notast við námsbækur, gera hlustunar- og munnlegar æfingar. Aukið er við orðaforða í gegnum ýmis verkefni (munnleg eða skrifleg) með og án hjálpar upplýsingatækni. Verkefnin eru ýmist einstaklings- eða…

 • Byggt er á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa aflað sér.
 • Nemendur notast við námsbækur, gera hlustunar- og munnlegar æfingar.
 • Aukið er við orðaforða í gegnum ýmis verkefni (munnleg eða skrifleg) með og án hjálpar upplýsingatækni.
 • Verkefnin eru ýmist einstaklings- eða hópverkefni.
 • Lögð er áhersla á frumkvæði nemenda og að þeir fylgist reglulega með eigin stöðu í náminu og framförum sínum.
 • Áfanginn er á hæfniþrepi A1 samkvæmt evrópska tungumálarammanum. 

Í lok áfangans er próf sem gildir á móti ýmisskonar vinnu, verkefnum (skriflegum, munnlegum og hlustun) og ástundun nemandans á önninni.

SPÆN1SA05.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Orðaforða sem tengist efni áfangans.

 • Völdum atriðum í menningu Spánar og Rómönsku Ameríku.

 • Völdum grundvallarþáttum í uppbyggingu spænska málkerfisins.

 • Textum sem fjalla um efni sem tengist námsefni áfangans eða undanfara hans.

 • Ýmsum leiðbeiningum í talmáli sem tengjast námsefni áfangans.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Skilja talað mál um efni sem tengist námsefni áfangans þegar talað er skýrt og áheyrilega.

 • Lesa texta sem tengist námsefni áfangans.

 • Taka þátt í einföldum samskiptum og tjá sig um efni sem nemandinn þekkir.

 • Segja frá efni sem tengist námsefni áfangans.

 • Skrifa einfaldan texta sem tengist námsefni áfangans.

 • Nýta sér upplýsingatækni eða önnur hjálpargögn við tungumálanám sitt.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Lesa texta og greinar, ef fjallað er um efni sem er nemandanum kunnuglegt.

 • Geta gefið helstu upplýsingar um sjálfa/n sig og aðra.

 • Svara spurningum ef spurt er um málefni sem tengjast námsefni áfangans.

 • Skrifa um málefni sem tengjast námsefni áfangans.

 • Ná helstu upplýsingum úr töluðu máli, ef talað er um málefni sem honum eru kunnugleg.

 • Meta eigið vinnuframlag og annarra.