STÆR2HJ05

Hnitakerfi og jöfnur

 • Einingar5

Í áfanganum er unnið með margliður, sérstaklega fyrsta- og annars stigs margliður. Farið er í jöfnureikning, annars stigs jöfnur, algildisjöfnur og annars stigs ójöfnur. Auk þess er unnið með jöfnu fleygboga og fallahugtakið kynnt. Nemendur kynnast helstu hugtökum fallafræðinnar.   

 • Í áfanganum er unnið með margliður, sérstaklega fyrsta- og annars stigs margliður.
 • Farið er í jöfnureikning, annars stigs jöfnur, algildisjöfnur og annars stigs ójöfnur.
 • Auk þess er unnið með jöfnu fleygboga og fallahugtakið kynnt.
 • Nemendur kynnast helstu hugtökum fallafræðinnar.  

STÆR2ÞA05.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Talnalínunni, algildi og biltáknum . 

   

 • Rétthyrndu hnitakerfi í sléttum fleti .

 • Jöfnu línu, annars stigs jöfnum, algildisjöfnum, línulegum og annars stigs ójöfnum .

 • Margliðum: skilgreining, deiling, núllstöðvar og formerki . 

 • Jöfnu fleygboga . 

 • Ójöfnum sem afmarka svæði í hnitakerfi . 

 • Hugtakinu falli og einföldum aðgerðum á föllum.  

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Skilja framsetningu stærðfræðilegs námsefnis. 

 • Tjá sig um aðferðir sínar bæði í rituðu og mæltu máli og vera læs á texta sem inniheldur stærðfræðitákn og hugtök.  

 • Finna og vinna með jöfnu beinnar línu.  

 • Finna lausnir annars stigs jafna og ójafna. 

 • Vinna í rétthyrndu hnitakerfi í sléttum fleti.  

 • Nota fallahugtakið í daglegu lífi . 

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Setja sig inn í og túlka útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi án fordóma.  

   

 • Skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega í mæltu máli svo og myndrænt.  

 • Skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau.  

 • Hagnýta sér stærðfræðilega þekkingu til ákvarðanatöku í sértækum verkefnum.  

 • Beita gagnrýninni og skapandi hugsun við lausn verkefna.

 • Beita skipulegum aðferðum við að leysa verkefni og setja upp jöfnur.  

 • Klæða verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa það og túlka lausnina.  

 • Nota lausnir verkefna við val, samanburð og ákvarðanir.  

 • Fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og í texta og sanna ákveðnar reglur.  

 • Beita einföldum samsettum röksemdum.  

 • Greina röksamhengi í röksemdafærslum og ganga úr skugga um hvort þær eru rangar eða ófullkomnar .