STÆR2LT05

Líkindareikningur og tölfræði

 • Einingar5

Efni áfangans er tvískipt, líkindafræði og tölfræði ásamt yrðingarökfræði. Um töflukennslu og hópavinnu er að ræða en auk þess er efnið tilvalið til að nemendur kynni sér það sjálfir. Samhliða þessum kennsluháttum er svo leiðsagnarnám þar sem nemendur eru leiddir…

 • Efni áfangans er tvískipt, líkindafræði og tölfræði ásamt yrðingarökfræði.
 • Um töflukennslu og hópavinnu er að ræða en auk þess er efnið tilvalið til að nemendur kynni sér það sjálfir.
 • Samhliða þessum kennsluháttum er svo leiðsagnarnám þar sem nemendur eru leiddir áfram skref fyrir skref.
 • Þar sem áfanganum er skipt í mörg atriði þá eru möguleikar á mismunandi kennsluaðferðum miklir og sér í lagi er verkefnavinna í tímum (og fyrirlesturinn heima) kjörin í bland með öðru. 

STÆR2HJ05 eða STÆR2MM05.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Aðgerðum í yrðingarökfræði.  

 • Aðferðum til að telja mismunandi möguleika þ.m.t. umraðanir og samantektir.  

 • Líkindahugtakinu og þeim hugtökum sem tengd eru því, tilraun, útkomu, úrtaksrúmi, atburði.  

 • Meðaltali og staðalfráviki.  

 • Normaldreifingu og tvíkostadreifingu.  

 • Notkun normaldreifingar til að meta tilgátur sem settar eru fram og út frá þeim eru gögn sem fengin eru með könnun metin. 

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Beita marktæknireikningum með notkun normaldreifingar. 

 • Smíða líkan fyrir tilraunir þannig að einfalt sé að finna líkindi ýmissa atburða.  

 • Nota sanntöflur til að ákvarða hvort rökfærsla er gild eða ekki.  

 • Reikna líkindi, einföld og skilyrt.  

 • Nota talningarfræði, sérstaklega samantektir, til að reikna líkindi.  

 • Nota tvíkostadreifingu.  

 • Nota normaldreifingu til að meta tilgátur. 

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Aka þátt í hópvinnu og miðla af eigin þekkingu.  

   

 • Útskýra muninn á strjálum líkindabreytum og samfelldum.  

 • Miðla einfölduðum aðferðum ályktunartölfræðinnar.  

 • Gera sér grein fyrir mismuni á tvíkostadreifingu og hyperbólskri dreifingu m.t.t. líkindabreyta.  

 • Sýna skilning á útreikningi staðalfráviks og geti útskýrt fyrir öðrum fyrir hvað staðalfrávik stendur.  

 • Nýta sér normaldreifingu til að meta gögn og álykta.  

 • Gera sér grein fyrir takmörkunum tölfræðinnar.  

 • Geta með gagnrýnum hætti rökrætt tölfræðilegar niðurstöður.