STÆR2ÞA05

Þríhyrningar og algebra

 • Einingar5

Lagður er grunnur að vinnubrögðum í stærðfræði, nákvæmni í framsetningu, röksemdafærslu og lausnum verkefna og þrauta. Mikil áhersla er lögð á algebru, liðun og þáttun auk velda- og rótareikning. Í rúmfræðinni er sérstaklega fjallað um frumreglur, skilgreiningar og reglur um…

 • Lagður er grunnur að vinnubrögðum í stærðfræði, nákvæmni í framsetningu, röksemdafærslu og lausnum verkefna og þrauta.
 • Mikil áhersla er lögð á algebru, liðun og þáttun auk velda- og rótareikning.
 • Í rúmfræðinni er sérstaklega fjallað um frumreglur, skilgreiningar og reglur um horn og þríhyrninga og þannig búið til afleiðslukerfi.
 • Nemendur kynnast hornaföllunum í rétthyrndum þríhyrningum og mengjum og mengjaaðgerðum. 

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Jöfnum af fyrsta stigi, tveimur jöfnum með tveimur óþekktum stærðum, óuppsettum jöfnum.  

   

 • Liðun og þáttun.  

 • Veldareikningi og rótarreglum . 

 • Frumsendum, skilgreiningum og reglum í evklíðskri rúmfræði.  

 • Þríhyrningum og hornaföllum.  

 • Mengjum og mengjaaðgerðum. 

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Beita þeim reglum sem tilheyra námsefninu og leysa verkefni og dæmi sem lögð eru fyrir.  

 • Beita velda- og rótarreglum.  

 • Fylgja eftir sönnunum á stærðfræðireglum.  

 • Setja upp og leysa jöfnur sem innihalda eina óþekkta stærð eða tvær óþekktar stærðir.  

 • Reikna stærð allra horna og hliða í þríhyrningum með notkun hornafalla og annarra reikniregla.  

 • Meðhöndla algebrubrot.  

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Setja sig inn í og túlka útskýringar og röksemdir annarra.  

 • Skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum um þær við aðra og útskýra hugmyndir sínar.  

 • Átta sig á tengslum ólíkra aðferða við lausn og framsetningu.  

 • Vinna með merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu.  

 • Beita skipulegum aðferðum við lausnir þrauta úr kunnuglegu samhengi og geta útskýrt aðferðir sínar.  

 • Beita gagnrýninni og skapandi hugsun og sýna áræðni, frumkvæði, innsæi og frumleika við lausnir.  

 • Klæða hversdagsleg verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa þau og túlka lausnir.  

 • Fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og texta og beita einföldum röksemdum .