STÆR3DF05

Diffrun og fallafræði

 • Einingar5

Fallahugtakinu eru gerð góð skil svo og ýmsum aðgerðum sem beitt er á föll. Meðal annars eru vísisföll og lograföll kynnt. Markgildishugtakið þ.m.t. einhliða markgildi og óeiginleg markgildi er skilgreint. Einnig hallatala við feril falls, diffurkvóti og diffurreglur. Endað er…

 • Fallahugtakinu eru gerð góð skil svo og ýmsum aðgerðum sem beitt er á föll.
 • Meðal annars eru vísisföll og lograföll kynnt.
 • Markgildishugtakið þ.m.t. einhliða markgildi og óeiginleg markgildi er skilgreint.
 • Einnig hallatala við feril falls, diffurkvóti og diffurreglur.
 • Endað er á fallagreiningu en í henni felst að finna staðbundin útgildi, einhallabil, sveigju ferils o.fl.   

   

STÆR2VH05 – (STÆ303).

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Nokkrum algengum föllum. 

 • Ýmsum hugtökum og reiknireglum tengdum föllum.  

 • Markgildi, samfelldni og aðfellum falla.  

 • Snertli, diffurkvóta og diffurreglum.  

 • Afleiðum algengra falla.  

 • Staðbundnum útgildum og beygjuskilum. 

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Kanna feril falla: finna skilgreiningar- og myndmengi, diffra föll og finna útgildi og beygjuskil, finna aðfellur og rissa upp feril falla.  

 • Skeyta saman föllum og finna andhverfur falla.  

 • Leysa jöfnur með vísis- og lograföllum.  

 • Leiða út afleiður falla út frá skilgreiningu á afleiðu.  

 • Reikna einföld markgildi og ganga úr skugga um hvort fall af einfaldri gerð sé samfellt og/eða diffranlegt . 

 • Nota skilgreiningar til að sýna fram á ákveðna eiginleika falla.  

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Geta skráð lausnir sínar skipulega og rökstutt þær.  

 • Geta rætt hugmyndir sínar um námsefnið.  

 • Geta skilgreint hugtök námsefnisins með nákvæmum hætti . 

 • Fylgja og skilja röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni . 

 • Rekja sannanir í námsefninu.  

 • Greina hvenær röksemdafærsla teljist fullnægjandi.  

 • Nota skilgreiningar í röksemdafærslum.  

 • Vinna með merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu.  

 • Klæða verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa og túlka lausnina.