STÆR3VH05

Vigrar og hornaföll

 • Einingar5

Efni áfangans er tvívíð rúmfræði þar sem vigurhugtakið skipar aðalhlutverk. Auk þess eru hornaföll skilgreind og unnið með þau á almennan hátt ásamt því að farið er í jöfnu hrings, sporbaugs og breiðboga.  

 • Efni áfangans er tvívíð rúmfræði þar sem vigurhugtakið skipar aðalhlutverk.
 • Auk þess eru hornaföll skilgreind og unnið með þau á almennan hátt ásamt því að farið er í jöfnu hrings, sporbaugs og breiðboga. 

STÆR2HJ05 – (Stæ203).

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Vigurhugtakinu og aðgerðum á vigra.

 • Flatarmyndum, þrí- og ferhyrningum.  

 • Einingarhringnum og skilgreiningu hornafalla.  

 • Einingum sem notaðar eru til að mæla horn, gráður og bogaeiningar.  

 • Jöfnum hrings, sporbaugs og breiðboga.  

 • Ofanvarpi, jafnt punkts sem vigurs á línu.  

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Teikna vigra, samlagningu og frádrátt.  

 • Nota einingarhringinn til að fá allar lausnir á hornafallajöfnum. 

 • Nota ofanvörp til að finna staðsetningar og fjarlægðir.  

 • Nota vigra til að lýsa færslu hluta t.d.í formi krafta.  

 • Nota innfeldi tveggja vigra til að finna horn milli þeirra.  

 • Geta rakið sannanir á helstu reglum úr námsefninu.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Útskýra einingarhringinn fyrir óupplýstum.  

 • Sýna almennan skilning á vigrum og vigraaðgerðum.  

 • Útskýra jöfnur hrings, sporbaugs og breiðboga.  

 • Miðla efninu til annarra á þann hátt að þeir upplifi áfangann sem eina heild hvað varðar samhengi hluta.  

 • Gera sér grein fyrir mismunandi framsetningu á stærðfræðilegum verkefnum og lausnum . 

 • Túlka tölulegar niðurstöður á rúmfræðilegan hátt.  

 • Tengja hornafræði og vigurreikning við aðrar greinar t.d. eðlisfræði.  

 • Geta fylgt eftir röksemdum í texta.