ÞÝSK1ÞA05

Byrjendaáfangi í þýsku

 • Einingar5

Áfanginn er byrjendaáfangi og flokkast undir A1 skv. evrópska tungumálarammanum. Lögð er áhersla á 4 færniþætti tungumálakennslu: hlustun, lestur, tal og ritun. Markmiðið er að nemandi skilji algeng orð og setningar um sig og fjölskyldu sína ásamt nánasta umhverfi. Einnig…

 • Áfanginn er byrjendaáfangi og flokkast undir A1 skv. evrópska tungumálarammanum.
 • Lögð er áhersla á 4 færniþætti tungumálakennslu: hlustun, lestur, tal og ritun.
 • Markmiðið er að nemandi skilji algeng orð og setningar um sig og fjölskyldu sína ásamt nánasta umhverfi.
 • Einnig að nemandi geti tekið þátt í einföldum samræðum og skrifað einfalda texta.
 • Nemendur nota grunnbækur, lesbók og vinnubók. Einnig lesa þeir stuttar sögur og syngja.
 • Notað er myndefni þar sem nemendur fá kynningu á landi og þjóð.
 • Verkefni eru ýmist einstaklings- eða hópverkefni.
 • Lögð er áhersla á notkun upplýsingatækni.

Í lok áfangans er skriflegt próf úr efni áfangans sem gildir á móti vinnu og ástundun nemandans á önninni.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Almennum orðaforða í samræmi við hæfniviðmið áfangans.

 • Nokkrum grundvallarþáttum málkerfisins.

 • Menningu, helstu samskiptavenjum og siðum í þýskumælandi löndum.

 • Uppbyggingu einfaldra texta.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt.

 • Lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða.

 • Taka þátt í einföldum samræðum.

 • Skrifa einfaldan texta um þekkt efni eða áhugasvið.

 • Beita helstu reglum um málnotkun í ræðu og riti.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli.

 • Skilja meginatriði einfaldra texta.

 • Tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt um efni sem hann þekkir.

 • Taka þátt í samræðum við einfaldar aðstæður.

 • Meta eigið vinnuframlag og stöðu.

 • Nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi.