ÞÝSK1ÞB05

Þýska B

 • Einingar5

Áfanginn er framhaldsáfangi og flokkast undir A1 skv. evrópska tungumálarammanum. Lögð er áhersla á 4 færniþætti tungumálakennslu: hlustun, lestur, tal og ritun. Markmiðið er að nemandi skilji flóknari orðasambönd um sig og umhverfi sitt. Að nemandi geti tekið þátt í…

 • Áfanginn er framhaldsáfangi og flokkast undir A1 skv. evrópska tungumálarammanum.
 • Lögð er áhersla á 4 færniþætti tungumálakennslu: hlustun, lestur, tal og ritun.
 • Markmiðið er að nemandi skilji flóknari orðasambönd um sig og umhverfi sitt.
 • Að nemandi geti tekið þátt í einföldum samræðum og skrifað stutta, einfalda texta.
 • Nemendur nota grunnbækur, lesbók og vinnubók. Einnig lesa þeir stuttar sögur og syngja.
 • Notað er myndefni þar sem nemendur fá kynningu á landi og þjóð. Verkefni eru ýmist einstaklings- eða hópverkefni.
 • Lögð er áhersla á notkun upplýsingatækni.

Í lok áfangans er skriflegt og munnlegt próf úr efni áfangans sem gildir á móti vinnu og ástundun nemandans á önninni.

ÞÝSK1ÞA05 (fyrsti áfangi).

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta markmiðum áfangans.

 • Völdum grundvallarþáttum málkerfisins.

 • Menningu, samskiptavenjum og siðum þýskumælandi þjóða.

 • Uppbyggingu texta og muninum á töluðu og rituðu máli.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt.

 • Lesa og greina texta sem innihalda algengan orðaforða.

 • Taka þátt í einföldum samræðum og tjá sig um efni sem hann þekkir.

 • Tjá sig á einfaldan hátt með því að beita orðaforða, málvenjum og framburði.

 • Skrifa stuttan, einfaldan texta um þekkt efni með viðeigandi málfari.

 • Fara eftir grundvallarreglum um ritað mál.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Skilja meginatriði margvíslegra texta og greina einfaldar upplýsingar.

 • Skilja talað mál um kunnugleg efni.

 • Tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt.

 • Skrifa samantekt á tilteknu efni eða skrifa um áhugamál og sitt nánasta umhverfi.

 • Takast á við ýmsar aðstæður í almennum samskiptum.

 • Nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálinu.