ÞÝSK1ÞC05

Þýska C

 • Einingar5

Áfanginn er framhaldsáfangi og flokkast undir A2 skv. evrópska tungumálarammanum. Lögð er áhersla á 4 færniþætti tungumálakennslu: hlustun, lestur, tal og ritun. Nemandi er farinn að lesa og skilja lengri samhangandi texta og samtöl. Nemandi getur tekið þátt í almennum…

 • Áfanginn er framhaldsáfangi og flokkast undir A2 skv. evrópska tungumálarammanum.
 • Lögð er áhersla á 4 færniþætti tungumálakennslu: hlustun, lestur, tal og ritun.
 • Nemandi er farinn að lesa og skilja lengri samhangandi texta og samtöl.
 • Nemandi getur tekið þátt í almennum samræðum og skrifað stutta texta.
 • Nemendur nota grunnbækur, lesbók og vinnubók. Einnig lesa þeir stuttar sögur, syngja og leika.
 • Notað er myndefni þar sem nemendur fá kynningu á landi og þjóð. Verkefni eru ýmist einstaklings- eða hópverkefni.
 • Lögð er áhersla á notkun upplýsingatækni.

Nota skal fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Í lok áfangans er skriflegt próf úr efni áfangans sem gildir á móti vinnu og ástundun nemandans á önninni.

ÞÝSK1ÞB05.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans.

 • Helstu grundvallarþáttum í uppbyggingu þýska málkerfisins.

 • Mannlífi, menningu og siðum í löndum þar sem þýska er töluð sem móðurmál og helstu samskiptavenjum.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Skilja talað mál um kunnugleg efni, fylgja almennum munnlegum fyrirmælum og greina aðalatriði þegar fjallað er um afmörkuð efni.

 • Lesa margskonar texta og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni.

 • Taka þátt í og tjá sig í samræðum um fyrirfram ákveðið efni sem hann hefur þekkingu og áhuga á.

 • Skrifa samfelldan texta um efni sem hann þekkir.

 • Nota upplýsingatækni og hjálpargögn.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Fjalla á tiltölulega einfaldan hátt, munnlega og skriflega um efni sem hann þekkir.

 • Tjá sig á einfaldan hátt við ýmsar aðstæður í almennum samskiptum.

 • Tileinka sér aðalatriðin í frásögnum í fjöl- og myndmiðlum.

 • Fjalla um atburði, ímyndaða og raunverulega.

 • Geta metið eigið vinnuframlag og stöðu.