TÖLV2UT02

Upplýsingatækni og stafrænir miðlar

 • Einingar2

Í áfanganum kynnast nemendur og læra að nota fjölbreyttan hugbúnað og tæki til samskipta og vinnu með upplýsingar og gögn á margvíslegu formi við lausn og framsetningu viðfangsefna í námi sínu. Lögð er áhersla á frumkvæði, ábyrgð og færni í…

Í áfanganum kynnast nemendur og læra að nota fjölbreyttan hugbúnað og tæki til samskipta og vinnu með upplýsingar og gögn á margvíslegu formi við lausn og framsetningu viðfangsefna í námi sínu. Lögð er áhersla á frumkvæði, ábyrgð og færni í vinnu með gögn af ýmsum toga ásamt færni í samskiptum, meðferð upplýsinga, sköpun og miðlun nýrrar þekkingar. Nemendur læra að setja fram texta á skýran og læsilegan hátt. Í framsetningarforritum vinna þeir kynningar og læra hvernig best sé að koma efni frá sér til neytenda á skilvirkan hátt. Í ritvinnslu vinna nemendur með texta af ýmsum toga og móta hann. Þeir setja m.a. upp ferilskrá auk þess sem farið verður í ritgerðaruppsetningu með efnisyfirliti, töflu- og myndayfirliti. Nemendur læra að nota töflureikni (Excel) og vinna með upplýsingar og töluleg gögn á margvíslegu formi við lausn og framsetningu á slíkum verkefnum. Markmið námsins er að stuðla að öflugri færni nemenda í fjölbreyttu náms- og starfsumhverfi með hjálp upplýsingatækninnar. Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda og skilum á verkefnum og lögð áhersla á að nemendur verði færir í að nota tölvuna sem tæki í námi og starfi. Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og vönduð vinnubrögð.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Flóknum aðgerðum í helstu forritum til framsetningar og miðlunar á texta.

 • Textavinnslu.

 • Umhverfi og mögleikum töflureiknis og meðferð tölulegra gagna.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Mótun og framsetningu á texta á ýmsan máta og átti sig á læsileika hans.

 • Meðferð tölulegra gagna og framsetningu á þeim.

 • Flóknari aðgerðum í helstu forritum skrifstofuhugbúnaðar svo sem framsetningu, ritvinnslu og töflureikni.

 • Grunnaðgerðum í gagnagrunni.

 • Sjálfstæðum vinnubrögðum.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Meta, varðveita, skapa og miðla upplýsingum og þekkingu á skipulagðan og skilvirkan hátt (upplýsingalæsi).

 • Vinna að mótun texta á ýmsan máta og stuðlað að læsileika hans.

 • Vinna með töluleg gögn, móta þau og setja fram á myndrænan hátt.

 • Nýta möguleika töflureiknis til útreikninga á flókinn máta.

 • Vinna sjálfstætt að verkefnum.