UMHV1UM02

Umhverfisfræði og sjálfbærni

 • Einingar2

Í þessum áfanga er fyrst og fremst fjallað um umhverfið í kringum okkur og einnig er það sett í alþjóðlegt samhengi. Tekin eru dæmi um íslensk fyrirtæki og tengsl þeirra við umhverfi sitt. Áfanginn er kenndur í fjarnámi. Náminu er…

Í þessum áfanga er fyrst og fremst fjallað um umhverfið í kringum okkur og einnig er það sett í alþjóðlegt samhengi. Tekin eru dæmi um íslensk fyrirtæki og tengsl þeirra við umhverfi sitt. Áfanginn er kenndur í fjarnámi. Náminu er skipt í lotur og kennsla fer fram með kennsluefni í fjarnámskerfinu, verkefnavinnu og gagnvirkum könnunum. Nemendur fá nákvæmar upplýsingar um kennslugögn og tilhögun námsins í námsáætlun sem fylgir áfanganum í fjarnámskerfinu. Einnig hafa nemendur þar greiðan aðgang að kennara áfangans sem leiðbeinir nemendum þegar þörf krefur.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Heimsmarkmiðum Sameinuðu Þjóðanna sem fjalla um umhverfismál.

 • Sérstöðu Íslands í umhverfismálum.

 • Sjálfbærri nýtingu auðlinda, helstu rökum fyrir náttúruvernd og áhrifum mannsins.

 • Alþjóðlegri samvinnu í umhverfismálum.

 • Sameiginlegri ábyrgð jarðarbúa á Jörðinni og íbúum hennar.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Meta upplýsingar um samfélagið, umhverfið og náttúruna.

 • Tengja saman orsakir og afleiðingar af gerðum mannsins.

 • Tengja saman orsakir og afleiðingar af gerðum mannsins.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Tengja undirstöðuþekkingu í umhverfisfræði við sitt daglega lí.

 • Taka ábyrgð á eigin lífi með hliðsjón af umhverfinu.

 • Skilja samhengi nýtingar auðlinda og áhrifa hennar á lífríki og landslag og þáttar mannsins í þróun umhverfisins.

 • Geta metið upplýsingar um samfélagið, umhverfið og náttúruna.

 • Geta hagnýtt sér og miðlað upplýsingum um umhverfismál.

 • Geta tekið þátt í umræðum og rökstutt mál sitt á málefnalegan hátt.

 • Öðlast heildstæða mynd af vanda sem ógnar framtíð jarðar og mikilvægi alþjóðahyggju í þessum málaflokki.