ALÞJ2IA05

Inngangur að alþjóðafræði

Grunnáfangi. Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Í áfanganum er fjallað um alþjóðakerfið og valdir þættir þess skoðaðir. Varpað er ljósi á alþjóðasamskipti og alþjóðastofnanir og sjónum beint að utanríkismálum Íslands og þátttöku Íslendinga í fjölþjóðasamstarfi. Ítarlega er fjallað um samvinnu Evrópuríkja á síðustu áratugum og staða Evrópu og nágrannaríkja þeirra í alþjóðasamfélaginu skoðuð sérstaklega. Loks er hugað að mismunandi völdum ríkja í heiminum öllum og líklegum breytingum á þeim á næstu árum.

Lokapróf gildir 70%, þrjú gagnvirk próf 15% og eitt skilaverkefni 15%.

  • Saga Evrópusamrunans (2015) sem fæst í helstu bókaverslunum.
  • Allt annað lesefni áfangans er tiltækt á námsvef áfangans (Moodle).