BÓKF 1BR 05 - Bókfærsla og rekstrarhagfræði

Grunnáfangi

Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Námslýsing:

Í bókfærsluhlutanum er fjallað um grundvallaratriði bókhalds. Algengustu reikningar eru kenndir og flokkun þeirra í eignir, skuldir, gjöld og tekjur. Farið í dagbókarfærslur og prófjöfnuður kenndur. Kennd er gerð einfalds efnahags- og rekstrarreiknings og farið yfir gerð reikningsjöfnuðar með einföldum athugasemdum.Í rekstrarhagfræðihlutanum er farið yfir grunnatriði í rekstrarhagfræði. Nemendum er gerð grein fyrir mismunandi tegundum kostnaðar, tekjum og afkomu. Farið verður í einfalda áætlanagerð og útreikning á núllpunkti.

Efnislýsing:

Grunnhugtök bókfærslu, debet, kredit, eignir, skuldir, gjöld og tekjur. Bókhaldshringrás, bókhaldsreikningar, efnahags- og rekstrarreikningur, millifærslur, athugasemdir, álagning, afskriftir og vextir.Áætlanagerð, kostnaðarhugtök, myndræn túlkun á kostnaði, tekjur, núllpunktur og myndræn framsetning á núllpunkti.

Námsmat:

Lokapróf: Bókfærsla: 50% og rekstrarhagfræði: 50%

Námsefni:

  • Bókfærsla. Bókin fæst á skrifstofu skólans.
  • Inngangur að rekstrarhagfræði og áætlanagerð. Bókin fæst á skrifstofu skólans.