BÓKF 2BT 05 - Bókfærsla, áfangi 2

Áfanginn er framhald af BÓKF 1BR 05 (eða sambærilegum áfanga).

Sjá nánar um hæfniviðmið í  skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Námslýsing

Verkefni og texti eru öll í kennslukerfinu. Lögð er áhersla á að nemendur séu sjálfstæðir í vinnubrögðum og geri sér grein fyrir eigin ábyrgð.  

Efnislýsing

  • Fastafjármunir og óbeinar afskriftir
  • Laun og launabókhald
  • Erlend viðskipti, gengishagnaður og tap
  • Hlutafélög og arður
  • Skuldabréf óverðtryggð og verðtryggð
  • Hlutabréfaeign

Verkefnavinna

Verkefni unnin í tölvu: Excel

Námsmat

Lokapróf 100%

Til að standast áfangann þurfa nemendur að ná 4,5 í lokaprófinu 

Námsgögn

Bókfærsla 2 eftir Tómas Bergsson, bókin er rafræn og er vistuð í kennslukerfinu.