BÓKF3SS05

Bókfærsla, sjóðstreymi og skattauppgjör

Áfanginn er framhald af BÓKF 2UT 05 (eða sambærilegum áfanga). Sjá nánar um hæfniviðmið í  skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Nemendur kynnast:

  • Skattareglum.
  • Verðmætamati fyrirtækja.
  • Framsetningu sjóðstreymis.

Nemendur færa uppgjör með flóknum athugasemdum, læra að taka tillit til skattalegra ráðstafana og semja ársreikninga út frá takmörkuðum upplýsingum.

Í upphafi  er farið í gegnum verkefni þar sem lögð er áhersla á færslur og uppgjör út frá takmörkuðum upplýsingum. Síðan taka við verkefni þar sem um er að ræða fjárhagslega endurskipulagningu og sölu  og sameiningu fyrirtækja.

Á seinni hluta annarinnar er farið í gegnum skattaverkefni og sjóðstreymi.

Lokapróf gildir 80%.

Annað námsmat 20%.

Verkefnahefti tekið saman af kennurum skólans. Bókin er á pdf formi í kennslukerfinu.

Verkefni unnin í Excel.