ENSK2MV05

Enska, málnotkun, bókmenntir og viðskipti

Áfangi er framhald af ENSK 2OM 05 (eða sambærilegum áfanga). Sjá nánar um hæfniviðmið í  skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áhersla er lögð á að byggja upp og auka við hagnýtan orðaforða. Lesnir eru textar um margvísleg málefni. Skáldsaga er lesin ásamt smásögum og unnið er með þetta efni á fjölbreyttan hátt. Lögð er áhersla á að nemendur geti nýtt sköpunarkraft sinn og skrifi persónulýsingar og/eða eigin smásögu. Einnig læra nemendur að flytja hefðbundna, skipulaða kynningu. Ætlast er til þess að nemendur hafi öðlast hæfni B2 samkvæmt Evrópsku tungumálamöppunni.

Að nemendur:

  • Nái góðri færni í að lesa almenna texta um margvísleg og ólík efni og geti beitt mismunandi lestraraðferðum.
  • Auki enn frekar á almennan orðaforða sinn í málinu og læri að beita honum í nýju samhengi.
  • Geti tjáð sig munnlega á skipulagðan hátt.
  • Geti skilið einfalt ótextað sjónvarpsefni/myndefni/margmiðlunarefni og fylgst með orðræðu þegar fjallað er um efni sem þeir þekkja.
  • Kunni að nýta sér hjálpargögn, svo sem orðabækur, leiðréttingarforrit, tölvu- og upplýsingatækni eins og kostur er.

Nemendur fá senda verklýsingu í Moodle vikulega.

  • Lokapróf: 70% (lágmarkseinkunn 4,5).
  • Skilaverkefni: 10%.
  • Skáldsaga: 20%.