ENSK3HP05

Harry Potter

Í þessum áfanga er fjallað um bækur og kvikmyndir J.K. Rowling um Harry Potter. Farið verður yfir valdar bækur og unnin verkefni úr þeim og horft á allar kvikmyndirnar.
Bækurnar verða bornar saman við kvikmyndirnar og fleiri afleidd verk. Lesnar greinar sem ítarefni. Mikil áhersla verður á ritun og skapandi þátttöku nemenda.
Öll vinna í námskeiðinu fer fram á ensku.

  • Að nemendur auki ritfærni og orðaforða í ensku.
  • Að nemendur auki færni í tjáningu á ensku.
  • Að nemendur auki færni í skapandi vinnu með bókmenntir.

Námsmat er byggt á bæði formlegum og skapandi verkefnum, ritgerðum og frjálsari stuttum textum. Unnið er skriflegt lokaverkefni þar sem nemendur hafa nokkuð frelsi með efnistök og úrvinnslu. Verkefni unnin á önn gilda 80% og lokaverkefni gildir 20%. Áfanginn verður próflaus.

Harry Potter bækurnar og kvikmyndir, auk myndbanda og stuttra greina á vef námskeiðsins.