ENSK 3ME 05 - Menning enskumælandi landa

Áfanginn er kenndur á viðskipta- og nýsköpunar- og listabrautum.

Sjá nánar um hæfniviðmið í  skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Nemendur fá innsýn í menningu og samfélag í enskumælandi löndum. Þeir lesa skáldsögu, smásögur og greinar auk þess sem þeir horfa á kvikmyndir og afla sér efnis á netinu. Námið miðar að því að nemendur bæti við orðaforða sinn og málskilning og þjálfist í ritun. Nemendur eru þjálfaðir í að tjá sig á gagnrýnan hátt. Þeir skrifa rannsóknarritgerð og vinna skapandi verkefni úr skáldsögu og kvikmyndum. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð, sköpun og frumkvæði nemenda í áfanganum.

Námsmat

  • Lokapróf 50%
  • Verkefni 50%

Námsefni

  • To Kill a Mockingbird eftir Harper Lee
  • Annað efni er á netinu