ENSK 3ME 05 - Menning enskumælandi landa

Áfanginn er kenndur á viðskipta- og nýsköpunar- og listabrautum.

Sjá nánar um hæfniviðmið í  skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Nemendur fá innsýn í menningu og samfélag í enskumælandi löndum. Nemendur lesa greinar, skáldsögu og smásögur auk þess sem þeir afla sér efnis á netinu. Námið miðar að því að nemendur þjálfist í enskri tungu og bæti við orðaforða sinn og málskilning. Þeir eru þjálfaðir í að tjá sig á ensku, á gagnrýnan hátt. Þeir skrifa rannsóknarritgerð, velja rannsóknarefni, afla heimilda, leita upplýsinga, skilgreina og setja fram rök í rituðu máli. Auk þess flytja þeir fyrirlestra og vinna ýmiss smærri verkefni . Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði nemenda í áfanganum.

Námsefni:

  • Greinar í Moodle
  • To Kill a Mockingbird eftir Harper Lee