FÉLA 2KE 05 - Félagsfræði, kenningar

Undanfari: FÉL 103 eða sambærilegur áfangi

Áfangalýsing

Í þessum áfanga er fjallað um frumkvöðla félagsfræðinnar, s.s. Comte, Durkheim, Weber og Marx og kynntar helstu kenningar greinarinnar. Farið verður í nokkrar þekktar rannsóknir í félagsfræðum. Einnig verða nemendur þjálfaðir í að skoða samfélagið með félagsfræðilegu innsæi.

Nemendur læra um félagslega lagskiptingu, frávik, fjölmiðla og áhrif þeirra, enn fremur kynhlutverk, og skoða þessi viðfangsefni í ljósi ólíkra félagsfræðikenninga.

Markmið

Nemendur

  • kunni skil á helstu frumkvöðlum félagsfræðinnar og kenningum þeirra.
  • geti beitt félagsfræðilegu innsæi til að skoða samfélagið.
  • kunni skil á hugtökum á borð við félagslegri lagskiptingu, táknrænum samskiptum, frávikum, kynhlutverkum o.s.frv.
  • þjálfist í notkun fræðilegra vinnubragða.

Námsmat

  • Lokapróf 70%
  • Verkefni 30%

Námsgögn

  • Garðar Gíslason: Félagsfræði 2. Kenningar og samfélag. Mál og menning, Reykjavík, 2007.