FJMÁ2TP05

Fjármálafræði, tímagildi peninga

Forkröfur: REKH 2MT 05, STÆR 2LT 05 og TÖLV 2RT 05 eða sambærilegir áfangar. Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfanginn er í fjarnámi og kennslan fer því fram á netinu. Námið byggir mest á sjálfsnámi. Það er mikil áhersla á dæmaútreikninga í þessum áfanga.

Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:

 • Mismunandi sparnarleiðum einstaklinga.
 • Tímagildi fjármagns og  grundvallar þýðingu þess í fjármálum.
 • Vísitölum, hlutverki þeirra og notkun.
 • Ávöxtunarkröfu og fjármagnskostnaði sem og áhrifaþætti þessara fjármálahugtaka.
 • Helstu markaðsverðbréfum á íslenskum verðbréfamarkaði og hlutverk kauphalla í verðbréfaviðskiptum.
 • Þekki til helstu tegunda skuldabréfa.
 • Mikilvægi fjárfestinga í þjóðfélaginu og hvernig á að meta hagkvæmni þeirra.

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Hagnýta sér netið til öflunar og túlkunar fjármálalegra upplýsinga.
 • Fylgjast með verðbréfamarkaðnum og geti gert sér grein fyrir og metið hvers vegna sveiflur verða á honum og lagt mat á áhrif þeirra.
 • Fylgjast með umræðunni um fjárfestingar og þýðingu þeirra fyrir hagkerfið.
 • Skilja og meta hvað liggur að baki arðsemismati tiltekinnar fjárfestingar.
 • Túlka og greina rekstrarhorfur fyrirtækja út frá ársreikningum.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í:

 • Að reikna arðsemi mismunandi fjárfestingavalkosta.
 • Að reikna markaðsverðmæti/gengi mismunandi tegunda skuldabréfa út frá ákvöxtunarkröfu markaðarins.
 • Að reikna virði hlutabréfa út frá arðgreiðslu- og sjóðsstreymisaðferð.
 • Vísitöluútreikningum og túlkun þeirra.
 • Að reikna út helstu kennitölur sem notaðar eru við mat á hlutabréfum og hlutafélögum.
 • Að fást við einfalda útreikninga tengda áhrifum fjármögnunar á virði hlutafélaga.

 • Lokapróf 85%.
 • Próf í kennslukerfinu 15%.
 • Ná þarf 4,5 í lokaprófinu til að próf í kennslukerfinu, Moodle, reiknist inn í lokaeinkunn.

 • Dæmahefti í fjármálum, útgefið 2021. Nánar í kennslukerfinu.
 • Farsæl skref í fjármálum, útgáfa 2020, eftir Gunnar Baldvinsson. Nánar í kennslukerfinu, þarf ekki að kaupa.
 • Efni frá kennara í kennslukerfinu, glósur, dæmaútreikningur o.s.frv.
 • Ítarefni: Viðurkenndar kennslubækur í fjármálum t.d.: Brigham, F. Eugene: Fundamentals of Financial Management.