HAGF1ÞF05

Þjóðhagfræði og fjármálalæsi

Grunnáfangi. Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfanginn er grunnáfangi í hagfræði og fjármálalæsi. Nemendur fá innsýn í helstu hugtök hagfræðinnar, hlutverk hins opinbera, utanríkisviðskipti, viðskiptasiðfræði og önnur tengd málefni. Kennsla er í formi verkefnavinnu, umræðutíma og fyrirlestra. Nemendur fá þjálfun í gagnrýnni hugsun í tengslum við málefni hagkerfisins.

Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:

 • Helstu hugtökum hagfræðinnar.
 • Hvernig hlutverki hins opinbera er háttað.
 • Mikilvægi utanríkisviðskipta fyrir hagkerfi eins og það íslenska.
 • Gengi gjaldmiðla og áhrif gengis á viðskipti í víðum skilningi.
 • Mikilvægi siðferðis í viðskiptum.
 • Hlutverki kosninga í lýðræðisþjóðfélagi.
 • Hlutverki sveitarfélaga og verkefnum þeirra.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í:

 • Að lesa og skilja fréttir um hagfræðileg málefni.
 • Afla sér upplýsinga um hagfræðileg málefni.
 • Reikna og túlka hagstærðir eins og verðbólgu, hagvöxt og fl.
 • Gera sitt eigið skattaframtal.

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Taka þátt í umræðum um hagfræðileg málefni.
 • Tekið upplýstar ákvarðanir um eigin fjármál.
 • Gera sér grein fyrir hvernig hagkerfi starfar og helstu verkefnum sem aðilar hagkerfisins takast á við.
 • Vera læs á samfélagið og helstu stoðir hagkerfisins.

Námsmat áfangans er í formi skilaverkefna og lokaprófs.  Verkefnavinna og skil er undirstaða áfangans.

 • Lífið er rétt að byrja eftir Gunnar Baldvinsson.