ÍSLE 2RM 06 - Íslenska, ritun, málnotkun og tjáning

Grunnáfangi

Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Lýsing á áfanga og kennsluháttum:

Í áfanganum er mikil áhersla lögð á lestur og tjáningu í ræðu og riti. Nemendur lesa tvær skáldsögur enda er lestur forsenda góðrar máltilfinngar sem öll málnotkun byggir á.

Nemendur eru þjálfaðir í setningafræði þar sem þeir greina og glöggva sig á skiptingu texta í setningar og setningarliði. Gert er ráð fyrir grunnþekkingu í setningafræði frá grunnskóla. 

Fjallað verður um sögu máls og menningar frá frumnorrænum tíma til okkar daga. Farið verður yfir sögu íslensks máls og skyldleika við önnur tungumál, helstu hljóð- og málbreytingar íslenskunnar, nafnasiði og mállýskuafbrigði í fyrirlestrum, umræðum og með töflukennslu auk verkefnavinnu og ritunarverkefna.

Stafsetning er þjálfuð skipulega með gagnvirkum æfingum.

Áhersla er lögð á framsögn við ýmiss konar tækifæri. Þá er einnig áhersla lögð á að styrkja sjálfstraust nemenda.

Námsgögn

  • Tungutak. Málsaga handa framhaldsskólum. 2007. Ásdís Arnalds, Elínborg Ragnarsdóttir og Sólveig Einarsdóttir. JPV.
  • Vertu ósýnilegur – flóttasaga Ishmaels. 2017. Kristín Helga Gunnarsdóttir. Forlagið.
  • Valbók í tengslum við tjáningu og ritun.