ÍSLE 2RM 06 - Íslenska, ritun, málnotkun og tjáning

Grunnáfangi

Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Lýsing á áfanga og kennsluháttum:

Í áfanganum er mikil áhersla lögð á lestur og tjáningu í ræðu og riti. Nemendur lesa smásögur frá ýmsum tímum og fjalla um þær. Kenndur er frágangur ritaðs máls og notkun hjálpargagna svo sem handbóka og orðabóka. Mikil áhersla er lögð á tölvunotkun í vinnslu og skilum verkefna.

Nemendur eru þjálfaðir í setningafræði þar sem þeir greina og glöggva sig á skiptingu texta í setningar og setningarliði. Gerð er grein fyrir reglum um greinarmerki og nemendur þjálfaðir í notkun þeirra.

Fjallað verður um sögu máls og menningar frá frumnorrænum tíma til okkar daga. Farið verður yfir sögu íslensks máls og skyldleika við önnur tungumál, helstu hljóð- og málbreytingar íslenskunnar, nafnasiði og mállýskuafbrigði í fyrirlestrum, umræðum og með töflukennslu auk verkefnavinnu og ritunarverkefna.

Stafsetningarupplestrar eru reglulega og nemendur þjálfaðir í stafsetningu eftir því sem þörf krefur.

Nemendur fá innsýn í grunnhugtök bókmenntafræði, svo sem tíma, umhverfi, sjónarhorn, persónulýsingar, boðskap, rím, ljóðstafi og myndmál. Þá greina nemendur texta frá ýmsum tímum og huga að stíl og stílbrigðum.

Áhersla er lögð á framsögn við ýmiss konar tækifæri. Þá er einnig áhersla lögð á að styrkja sjálfstraust nemenda.

Námsgögn

  • Tungutak. Málsaga handa framhaldsskólum. 2007. Ásdís Arnalds, Elínborg Ragnarsdóttir og Sólveig Einarsdóttir. JPV.
  • Tungutak. Setningafræði handa framhaldsskólum. 2007. Ásdís Arnalds, Elínborg Ragnarsdóttir, Sólveig Einarsdóttir. JPV.
  • Uppspuni nýjar íslenskar smásögur. 2008. Rúnar Helgi Vignisson annaðist útgáfuna. Bjartur
  • Valbók í tengslum við tjáningu.