LAND 2FL 05 - Landafræði, félagsleg landafræði

Grunnáfangi

Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Í þessum áfanga er fjallað um landafræði sem fræðigrein, notagildi hennar og tengsl við aðrar fræðigreinar. Lögð er áhersla á kortalestur og kortagerð. Fjallað er um landnýtingu á Íslandi og á heimsvísu, breytingar á notkun lands og afleiðingar þess. Skilgreint verður hvað felst í skipulagi lands og á hvaða stoðum slíkt skipulag hvílir. Gerð er grein fyrir undirstöðum efnahagslífs, nýtingu auðlinda og tengslum þessara þátta. Kynnt eru grunnhugtök lýðfræðinnar, vandamál er tengjast fólksfjölgun og breytingum á búsetumyndstri og loks orsakir og afleiðingar fólksflutninga.

Markmið

Gert er ráð fyrir að nemendur

 • þekki tvískiptingu landafræðinnar
 • læri að beita vinnuaðferðum landfræðinga
 • geti lesið og notfært sér ólík kort
 • kynnist undirstöðuatriðum í fjarkönnun
 • þekki helstu gerðir kortavarpana og þekki meginkosti þeirra og galla
 • þekki helstu drætti í kortasögu
 • geri sér grein fyrir merkingu hugtaka eins og landnýting, skipulag, auðlind og sjálfbær þróun
 • átti sig á því hvernig land er nýtt á Íslandi
 • þekki og þjálfist í að nota hugtök í tengslum við landnýtingu og skipulag eins go kjarnasvæði og jaðarsvæði
 • geti lýst og útskýrt meginskilyrði ólíkrar landnýtingar, allt frá landbúnaði til þéttbýlis
 • þekki helstu gerðir og hlutverk skipulags
 • geri sér grein fyrir á hvaða auðlindum efnahagslíf landsins byggist
 • þekki dreifingu, samsetningu, vöxt og hreyfingu fólksfjölda
 • þekki helstu vandamál sem tengjast þróun fólksfjölda og búsetu á Íslandi og erlendis
 • þekki helstu hugtök lýðfræðinnar

Námsgögn

 • Landafræði. Maðurinn – auðlindirnar - umhverfið eftir Peter Östman og fleiri. Útgefandi: Mál og menning.
 • Ítarefni frá kennara.