LÖGF 3LR 05 - Lögfræði, lögskipan og réttarreglur

Grunnáfangi

Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Inngangur um helstu grunnatriði lögfræðinnar, fræðikerfi hennar, réttarheimildir o.fl.
Umfjöllun um stjórnskipun og stjórnarfar og meðferð mála hjá stjórnsýsluaðilum.
Réttarfar. Dómstólaskipanin á Íslandi. Meðferð einkamáls útskýrð og grunnreglur einkamálaréttarfarsins. Farið er í mun á opinberum málum og einkamálum, sönnun rædd. Farið er yfir helstu atriði aðfarargerða, nauðungarsölu og gjaldþrotaskipti. Reglur laga um samningsbundna gerðardóma.
Samningaréttur. Gerð er grein fyrir reglum um rétthæfi og gerhæfi. Farið er yfir stofnun löggerninga, umboð og milligöngu við samningsgerð. Umfjöllun um ógilda löggerninga.
Kröfuréttur. Farið er yfir helstu meginreglur kröfuréttarins, þ.e. örlög löggerninga. Sérstök umfjöllun um viðskiptabréfakröfur, veðrétt og reglur um ábyrgð á fjárskuldbindingum 3ja manns.
Réttarreglur um lausafjárkaup,þjónustukaup og fasteignaviðskipti.
Umfjöllun um stofnun og slit hjúskapar, óvígða sambúð og staðfesta samvist. Barnaréttur m.a. feðrun barna og móðerni. Erfðir, lögerfðir og bréferfðir.
Fjármál einstaklinga, rekstur heimilis. Sparnaður og lán. Helstu réttindi og skyldur aðila vinnumarkaðarins.
Félög og skattar, félagafrelsi, stofnun félags.

Markmið

Að nemendur öðlist

  • Innsýn í réttarreglurnar og geri sér grein fyrir hvernig þær verka á samskipti manna
  • Almenna fræðslu um íslenska lögskipan

Námsmat 

  • Lokapróf 70%
  • Verkefni  30%

Til að ná áfanganum, þarf nemandi að ná 4,0 á lokaprófi.   

Námsgögn

Lögfræði fyrir viðskiptalífið eftir Björn Jón Bragason.   Bókin fæst á skrifstofu skólans og kostar 4500 kr.

Bok2