LOKA 3ES 05 - Lokaverkefni, erlend samskipti

Nauðsynlegir undanfarar eru einn áfangi í alþjóðafræði (ALÞJ2IA05 eða ALÞJ3AS05) og einn áfangi í menningarfræði (MENN2EM05 eða MENN3MS05) hið minnsta, sem og annað hvort landafræði (LAND2FL05) eða stjórnmálafræði (STJÓ2LJ05).

Áfangalýsing

Áfanginn er verkefnaáfangi og er hugsaður sem lokaáfangi á alþjóðabraut. Nemendur vinna undir stjórn kennara á sjálfstæðan máta, þar sem ætlast er til frumkvæðis af hálfu nemenda og ábyrgðar á eigin námi. Hann er vettvangur til að draga saman og nýta þá þekkingu og færni sem nemandi hefur öðlast í alþjóðagreinum og þjálfun í að afla heimilda, vinna með þær og koma frá sér efni á fræðilegan hátt. Áfanginn hefst á vinnu um heimildalæsi en síðan taka við stærri verkefni um borgir sem hafa gildi fyrir alþjóðasamfélagið og loks stærsta verkefnið um efni sem varðar alþjóðamál en þar velur nemandi efnið sjálfur í samráði við kennara.

Námsmat

Lágmarkseinkunn til að standast áfangann er 4,5 (s.br. skólareglur). Ekkert lokapróf er í áfanganum en námsmat byggir á mati á verkefnum. Verkefni um heimildalæsi (20%), borgarverkefni (30%) og loks lokaverkefni (50%). Í seinni tveimur verkefnunum leikur leiðsagnarmat kennara mikilvægt hlutverk.

Námsgögn

Efni frá kennara um heimildalæsi en einkum gögn sem nemendur afla sjálfir í verkefnavinnu.