MARK 2HN 05 - Markaðsfræði, hugtök og notkun þeirra

Grunnáfangi

Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Í kennslunni er farið yfir grundvallarhugtök sem tengjast markaðsfræði og fjallað um hvernig hugmyndafræðin er notuð til að markaðssetja vörur og þjónustu. Sérstaklega er farið í mikilvægi markaðsstarfs í síbreytilegu umhverfi, umhverfi fyrirtækja, markaðshlutun, val markhópa, staðfærslu, vöruþróun, líftíma vöru, söluráðana, ímynd fyrirtækja og markaðsáætlanir. 

Markmið

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

  • Grunnhugtökum markaðsfræðinnar
  • Hvernig nota má markaðsfræðina á hagnýtan hátt

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • Beita algengustu hugtökum markaðsfræðinnar á skýran og skilmerkilegan máta
  • Finna upplýsingar til að nýta við skipulagningu markaðsaðgerða
  • Tjá kunnáttu sína á munnlegan og skriflegan hátt

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • Afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér
  • Geta framkvæmt einfalda markaðsáætlun og áttað sig á helstu niðurstöðum

Kennsluhættir

Námið byggir á lestri og verkefnavinnu.  Lögð verður áhersla á raunhæf verkefni og umræður á spjallþræði.

Námsmat

Próf í annarlok gildir 70% af lokaeinkunn. Nemandi þarf að fá a.m.k. 5 í lokaeinkunn til að standast áfangann.
Verkefni sem nemendur þurfa að skila gildir 30% af lokaeinkunn.

Námsgögn

  • Námsgögn má nálgast á netinu, sjá nánari leiðbeiningar í kennslukerfinu eftir að önn hefst.