MELI 2ML 05 - Menning og listir

Grunnáfangi

Sjá nánar um hæfniviðmið í skólanámskrá VÍ. Námsmat kann að vera öðruvísi í fjarnámi og dagskóla.

Áfangalýsing

Í áfanganum er fjallað um menningarumhverfi samtímans ásamt því að skoða mismunandi stefnur og strauma bæði fyrr og nú. Fjallað er um listgildi samtímans og listkerfi fyrri tíma. Nemendur skoða hvað er list og með hvaða hætti hlutir öðlast merkingu sem list. 

Markmið

Markmiðið áfangans er tvíþætt. Annars vegar að nemendur öðlist skilning á menningarlegu afstæði listgildis og hins vegar að nemendur kynnist fjölbreytni í listsköpun og læri að njóta lista- og menningarviðburða og auki þannig meðvitund um fjölbreytileika menningararfsins og mikilvægi skapandi hugsunar. 

Fyrirkomulag náms

Nemendur eiga að sækja fjölbreytta listaviðburði og heimsækja listastofnanir. Skrifleg verkefni eru unnin í tengslum við vettvangsferðir: greiningar, gagnrýni og eigið mat. Í lokaverkefni gefst kostur á að kafa dýpra í þá listgrein sem höfðar til hvers og eins. 

Námsmat

Símat er í áfanganum og byggist á spurningum, útdráttum, gagnrýni og lokaverkefni.

 Námsgögn

Listgildi samtímans – Handbók um samtímalist á Íslandi eftir Jón B. K. Ransu. Bókin er ófáanleg í búðum en höfundur selur ljósrit í bóksölu Verzlunarskólans.